| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.100.128 (lg) / ec2-35-153-100-128.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:6480::2399:6480 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FLEXUK-AS AS200124

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200124
as-name:    FLEXUK-AS
org:      ORG-FUL8-RIPE
import:     from AS21371 accept ANY
import:     from AS43082 accept ANY
export:     to AS21371 announce AS200124
export:     to AS43082 announce AS200124
admin-c:    RM14906-RIPE
tech-c:     RM14906-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RM79237-MNT
created:    2013-10-02T11:33:01Z
last-modified: 2017-11-15T12:29:09Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-FUL8-RIPE
org-name:    FLEXTRADE UK LIMITED
country:    GB
org-type:    LIR
address:    CityPoint, 34th Floor
        1 Ropemaker Street
address:    EC2Y 9AW
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44(0)20 3917 2037
abuse-c:    AR13456-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RM79237-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RM79237-MNT
created:    2013-03-05T15:15:02Z
last-modified: 2020-12-16T13:17:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jon Still
address:    34th Floor, CityPoint
address:    1 Ropemaker Street
address:    London EC2Y 9AW
phone:     +44(0)20 3917 2037
nic-hdl:    RM14906-RIPE
mnt-by:     RM79237-MNT
created:    2013-03-05T15:42:19Z
last-modified: 2020-02-06T12:29:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]