| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.21.105 (lg) / ec2-34-231-21-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:1569::22e7:1569 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARTNET2 AS200088

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200088
as-name:    ARTNET2
org:      ORG-ASzo16-RIPE
import:     from AS197155 accept ANY
import:     from AS12831 accept ANY
import:     from AS15694 accept ANY
export:     to AS197155 announce AS200088
export:     to AS12831 announce AS200088
export:     to AS15694 announce AS200088
admin-c:    PM12086-RIPE
tech-c:     PM12086-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ARTNET
created:    2013-10-11T12:21:28Z
last-modified: 2018-09-04T11:22:50Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ASzo16-RIPE
org-name:    Artnet Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Marynarki Polskiej 100
address:    80-557
address:    Gdansk
address:    POLAND
phone:     +48587613120
admin-c:    PM12086-RIPE
admin-c:    MS28773-RIPE
admin-c:    PB5438-RIPE
tech-c:     PM21802-RIPE
mnt-ref:    MNT-ARTNET
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ARTNET
abuse-c:    AD10735-RIPE
created:    2010-06-14T08:56:50Z
last-modified: 2021-10-21T10:20:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Mazurowski
address:    Artnet Sp. z o.o.
address:    ul. Marynarki Polskiej 100
address:    80-557
address:    POLAND
phone:     +48 58 761 31 20
nic-hdl:    PM12086-RIPE
created:    2010-06-18T08:40:42Z
last-modified: 2018-09-26T08:57:10Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-ARTNET
mnt-by:     MNT-ARTNET-API
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]