| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TYPICAL-AS AS200080

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200080
as-name:    TYPICAL-AS
org:      ORG-TA1687-RIPE
sponsoring-org: ORG-ZHL2-RIPE
import:     from AS1004 accept ANY
export:     to AS1004 announce AS200080
import:     from AS13627 accept ANY
export:     to AS13627 announce AS200080
import:     from AS924 accept ANY
export:     to AS924 announce AS200080
admin-c:    TL6675-RIPE
tech-c:     TL6675-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     T17HOST-MNT
created:    2023-02-01T14:16:50Z
last-modified: 2023-02-01T14:16:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TA1687-RIPE
org-name:    TYPICALHOST, LLC
country:    US
org-type:    OTHER
address:    173 Greyfield Cir
abuse-c:    TL6675-RIPE
mnt-ref:    T17HOST-MNT
mnt-ref:    CLOUDIE-MNT
mnt-ref:    MNT-HOSTUS
mnt-by:     T17HOST-MNT
created:    2023-01-22T04:27:24Z
last-modified: 2024-02-01T15:40:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TYPICALHOST LLC
address:    173 Greyfield Cir
abuse-mailbox: abuse@geexn.net
nic-hdl:    TL6675-RIPE
mnt-by:     T17HOST-MNT
created:    2023-01-22T04:20:48Z
last-modified: 2023-11-17T17:36:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]