| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ib-redAS AS200064

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200064
as-name:    ib-redAS
org:      ORG-Rddt1-RIPE
import:     from AS3352 accept ANY
import:     from AS59908 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS13287 accept ANY
import:     from AS12357 accept ANY
import:     from AS6739 accept ANY
import:     from AS8637 accept ANY
import:     from AS48793 accept ANY
import:     from AS12715 accept ANY
import:     from AS205512 accept ANY
export:     to AS3352 announce ANY
export:     to AS12357 announce ANY
export:     to AS3356 announce ANY
export:     to AS6739 announce ANY
export:     to AS13287 announce ANY
export:     to AS8637 announce ANY
export:     to AS48793 announce ANY
export:     to AS12715 announce ANY
export:     to AS205512 announce ANY
export:     to AS59908 announce ANY
export:     to AS40027 announce AS200064:AS-CDN
admin-c:    FH4855-RIPE
tech-c:     FH4855-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FHIDALGO
created:    2013-10-17T13:34:51Z
last-modified: 2022-05-02T07:25:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Rddt1-RIPE
org-name:    Red digital de telecomunicaciones de las Islas Baleares S.L
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Santo Domingo, 31
address:    07460
address:    Pollensa - Mallorca
address:    SPAIN
phone:     +34971530803
fax-no:     +34971579103
admin-c:    FH4855-RIPE
abuse-c:    AR14936-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    FHIDALGO
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FHIDALGO
created:    2011-06-20T12:53:57Z
last-modified: 2020-12-16T12:42:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Francisco Hidalgo
address:    C/Santo Domingo, 31
phone:     +34 653078995
nic-hdl:    FH4855-RIPE
mnt-by:     FHIDALGO
created:    2016-03-31T20:21:45Z
last-modified: 2016-03-31T20:21:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]