| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SMA-AS AS200060

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200060
as-name:    SMA-AS
org:      ORG-SJOF1-RIPE
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE
import:     from AS3301 accept any
export:     to AS3301 announce AS200060
admin-c:    DRAG4-RIPE
admin-c:    SECH2-RIPE
admin-c:    MASK4-RIPE
tech-c:     DRAG4-RIPE
tech-c:     SECH2-RIPE
tech-c:     MASK4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2013-10-18T11:29:25Z
last-modified: 2022-07-29T14:56:25Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SJOF1-RIPE
org-name:    Sjofartsverket
country:    SE
org-type:    OTHER
address:    Sjofartsverket
address:    Ostra Promenaden 7
address:    SE-601 78 Norrkoping
address:    Sweden
admin-c:    DRAG4-RIPE
abuse-c:    ABUS2398-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-ref:    RESILANS-MNT
created:    2012-03-13T13:38:52Z
last-modified: 2022-12-01T17:04:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dragan Bursac
address:    Sjofartsverket
address:    Ostra Promenaden 7
address:    SE-601 78 Norrkoping
address:    Sweden
phone:     +46 771630000
nic-hdl:    DRAG4-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2017-09-20T15:10:45Z
last-modified: 2022-01-17T10:19:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mattias Skoldeback
address:    Sjofartsverket
address:    Ostra Promenaden 7
address:    SE-601 78 Norrkoping
address:    Sweden
phone:     +46 771630000
nic-hdl:    MASK4-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2022-01-17T10:19:17Z
last-modified: 2022-01-17T10:19:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sebastian Chetwood
address:    Sjofartsverket
address:    Ostra Promenaden 7
address:    SE-601 78 Norrkoping
address:    Sweden
phone:     +46 771630000
nic-hdl:    SECH2-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2022-01-17T10:19:17Z
last-modified: 2022-01-17T10:19:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]