| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFRARINOX AS200056

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200056
as-name:    INFRARINOX
remarks:    AS48732 :: PEERES-TELECOM
import:     from AS48732 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS48732 accept ANY
export:     to AS48732 announce AS200056
mp-export:   afi any.unicast to AS48732 announce AS200056
remarks:    ------------------------------------------------------------
org:      ORG-ER46-RIPE
sponsoring-org: ORG-FA1241-RIPE
admin-c:    AA40336-RIPE
admin-c:    ER6775-RIPE
tech-c:     TA8537-RIPE
tech-c:     ER6775-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-fr-fallain-1-MNT
mnt-by:     Infrarinox-MNT
mnt-by:     MARIOC-MNT
created:    2023-02-02T10:59:34Z
last-modified: 2023-05-24T15:04:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ER46-RIPE
org-name:    ESTEBAN ROCHE
descr:     INFRARINOX
country:    FR
org-type:    OTHER
address:    6 rue Lucien Briere
address:    78460 CHEVREUSE
address:    FR
abuse-c:    ACRO48355-RIPE
mnt-ref:    Infrarinox-MNT
mnt-ref:    MARIOC-MNT
mnt-by:     Infrarinox-MNT
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
mnt-by:     MARIOC-MNT
created:    2022-05-29T12:25:35Z
last-modified: 2023-02-28T22:09:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      admin-c
address:    20 rsidence de l'rable, 53140 Pre-En-Pail-Saint-Samson, France
nic-hdl:    AA40336-RIPE
mnt-by:     lir-fr-fallain-1-MNT
mnt-by:     FALLAIN-MNT
created:    2023-01-05T13:06:04Z
last-modified: 2023-01-05T13:06:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      tech-c
address:    20 rsidence de l'rable, 53140 Pre-En-Pail-Saint-Samson, France
nic-hdl:    TA8537-RIPE
mnt-by:     lir-fr-fallain-1-MNT
mnt-by:     FALLAIN-MNT
created:    2023-01-05T13:07:39Z
last-modified: 2023-01-05T13:07:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Esteban Roche
address:    6 rue Lucien Briere
address:    78460 CHEVREUSE
address:    FR
phone:     +33972169167
nic-hdl:    ER6775-RIPE
mnt-by:     Infrarinox-MNT
created:    2022-05-29T12:10:20Z
last-modified: 2023-07-18T18:34:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]