| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NBIP-AS AS200020

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200020
as-name:    NBIP-AS
org:      ORG-SN292-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    | Peers at AMS-IX |
remarks:    ------------------------------------------------
import:     from AS1200 80.249.208.1 action pref=200; accept ANY
export:     to AS1200 80.249.208.1 announce AS-NBIP
import:     from AS1200 80.249.209.1 action pref=200; accept ANY
export:     to AS1200 80.249.209.1 announce AS-NBIP
import:     from AS3265 accept AS-ACCESSFORALL
export:     to AS3265 announce AS-NBIP
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-NBIP
import:     from AS8220 80.249.208.52 action pref=200; accept AS-COLT
export:     to AS8220 80.249.208.52 announce AS-NBIP
import:     from AS8220 80.249.208.236 action pref=200; accept AS-COLT
export:     to AS8220 80.249.208.236 announce AS-NBIP
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
export:     to AS8560 announce AS-NBIP
import:     from AS12859 accept AS-BIT
export:     to AS12859 announce AS-NBIP
import:     from AS16509 80.249.210.100 action pref=200; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 80.249.210.100 announce AS-NBIP
import:     from AS16509 80.249.210.217 action pref=200; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 80.249.210.217 announce AS-NBIP
import:     from AS20562 80.249.209.197 action pref=200; accept AS-OPENPEERING
export:     to AS20562 80.249.209.197 announce AS-NBIP
import:     from AS20562 80.249.208.189 action pref=200; accept AS-OPENPEERING
export:     to AS20562 80.249.208.189 announce AS-NBIP
import:     from AS24586 accept AS-INTERMAX
export:     to AS24586 announce AS-NBIP
import:     from AS41692 accept AS-OPENCARRIER
export:     to AS41692 announce AS-NBIP
import:     from AS42473 accept AS-ANEXIA
export:     to AS42473 announce AS-NBIP
import:     from AS43350 80.249.208.228 action pref=200; accept AS-NFORCE
export:     to AS43350 80.249.208.228 announce AS-NBIP
import:     from AS43350 80.249.210.175 action pref=200; accept AS-NFORCE
export:     to AS43350 80.249.210.175 announce AS-NBIP
import:     from AS47869 accept AS-NETROUTING
export:     to AS47869 announce AS-NBIP
import:     from AS49685 80.249.209.148 action pref=200; accept AS-ITIS
export:     to AS49685 80.249.209.148 announce AS-NBIP
import:     from AS49685 80.249.209.149 action pref=200; accept AS-ITIS
export:     to AS49685 80.249.209.149 announce AS-NBIP
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    | Route servers IPv4 |
remarks:    ------------------------------------------------
import:     from AS6777 80.249.208.255 action pref=200; accept ANY
export:     to AS6777 80.249.208.255 announce AS-NBIP
import:     from AS6777 80.249.209.0 action pref=200; accept ANY
export:     to AS6777 80.249.209.0 announce AS-NBIP
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    | Peers at AMS-IX - IPv6 |
remarks:    ------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 2001:7f8:1::a500:1200:1 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 2001:7f8:1::a500:1200:1 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 2001:7f8:1::a500:1200:2 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 2001:7f8:1::a500:1200:2 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3265 accept AS-ACCESSFORALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3265 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 2001:7f8:1::a500:8220:1 accept AS-COLT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 2001:7f8:1::a500:8220:1 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 2001:7f8:1::a500:8220:2 accept AS-COLT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 2001:7f8:1::a500:8220:2 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 accept AS-1AND1
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12859 accept AS-BIT6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12859 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2001:7f8:1::a501:6509:1 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2001:7f8:1::a501:6509:1 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2001:7f8:1::a501:6509:2 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2001:7f8:1::a501:6509:2 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 2001:7f8:1::a502:562:1 accept AS-OPENPEERING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20562 2001:7f8:1::a502:562:1 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 2001:7f8:1::a502:562:2 accept AS-OPENPEERING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20562 2001:7f8:1::a502:562:2 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 accept AS-OPENCARRIER6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 accept AS-ANEXIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 2001:7f8:1::a504:3350:1 accept AS-NFORCE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 2001:7f8:1::a504:3350:1 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 2001:7f8:1::a504:3350:2 accept AS-NFORCE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 2001:7f8:1::a504:3350:2 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47869 accept AS-NETROUTING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47869 announce AS-NBIP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49685 2001:7f8:1::a504:9685:1 accept AS-ITIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49685 2001:7f8:1::a504:9685:1 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49685 2001:7f8:1::a504:9685:2 accept AS-ITIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49685 2001:7f8:1::a504:9685:2 announce AS-NBIP6
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    | Route servers IPv6 |
remarks:    ------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 2001:7f8:1::a500:6777:1 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 2001:7f8:1::a500:6777:1 announce AS-NBIP6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 2001:7f8:1::a500:6777:2 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 2001:7f8:1::a500:6777:2 announce AS-NBIP6
admin-c:    NBIP-RIPE
tech-c:     NBIP-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BIT-MNT
mnt-by:     NBIP-MNT
created:    2013-10-30T08:37:00Z
last-modified: 2018-09-24T14:22:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SN292-RIPE
org-name:    Stichting NBIP-NaWas
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Postbus 196
address:    3980CD
address:    Bunnik
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 318489350
admin-c:    NBIP-RIPE
tech-c:     NBIP-RIPE
abuse-c:    AR48384-RIPE
mnt-ref:    NBIP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NBIP-MNT
created:    2018-09-21T13:51:18Z
last-modified: 2022-04-19T13:13:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Stichting NBIP Technical Role Account
address:    Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP)
address:    Postbus 196
address:    3980 CD Bunnik
address:    The Netherlands
phone:     +31 318 489350
abuse-mailbox: abuse@nbip.nl
admin-c:    BE2946-RIPE
tech-c:     STAM-RIPE
remarks:    ==========================================
remarks:    Please send abuse mail to abuse@nbip.nl
remarks:    Technical issues to noc@nbip.nl
remarks:    Peering requests to peering@nbip.nl
remarks:    ==========================================
nic-hdl:    NBIP-RIPE
mnt-by:     NBIP-MNT
created:    2014-11-12T15:17:26Z
last-modified: 2022-04-14T23:09:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]