| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.252.109 (lg) / ec2-3-234-252-109.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:fc6d::3ea:fc6d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BALMONT-AS AS200001

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS200001
as-name:    BALMONT-AS
org:      ORG-MBF2-RIPE
import:     from AS49102 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49831 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS49102 announce AS200001
export:     to AS49831 announce AS200001
export:     to AS50607 announce AS200001
export:     to AS201054 announce AS200001
admin-c:    LB17027-RIPE
tech-c:     LB17027-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INETGROUP-MNT
created:    2013-11-06T14:36:51Z
last-modified: 2020-11-16T17:49:59Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-GSzo14-RIPE

organisation:  ORG-MBF2-RIPE
org-name:    MONIKA BALA trading as "F.H.U. BALMONT"
org-type:    OTHER
address:    ul. Grzegorzecka 69
address:    31-559 Krakow, Poland
abuse-c:    BA7548-RIPE
mnt-ref:    INETGROUP-MNT
mnt-by:     INETGROUP-MNT
created:    2020-06-11T09:25:36Z
last-modified: 2020-06-19T12:14:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Leszek Bala
address:    ul. Grzegorzecka 69
address:    31-559 Krakow, Poland
phone:     +48 12 2941827
nic-hdl:    LB17027-RIPE
mnt-by:     INETGROUP-MNT
created:    2020-06-11T09:21:59Z
last-modified: 2020-06-11T09:21:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]