| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AVIRTEL-AS AS199987

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199987
as-name:    AVIRTEL-AS
descr:     Internet Service Provider
descr:     Azerbaijan Republic
org:      ORG-AL309-RIPE
import:     from AS29049 accept ANY
import:     from AS196925 accept ANY
export:     to AS29049 announce AS199987
export:     to AS196925 announce AS199987
admin-c:    AVI1986-RIPE
tech-c:     AVI1986-RIPE
tech-c:     EH3186-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AVIRTEL-LLC
created:    2013-11-12T16:02:50Z
last-modified: 2018-09-04T11:23:23Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
remarks:    trouble:   AvirTel NOC is available 24 x 7
remarks:    trouble:   24x7 phone number: +994124041240
remarks:    trouble:   email: noc@avirtel.az
remarks:    -----------------------------------------------------------------------

organisation:  ORG-AL309-RIPE
org-name:    AvirTel LLC
country:    AZ
org-type:    LIR
address:    50c M.Araz str,
address:    AZ 1106
address:    Baku
address:    AZERBAIJAN
phone:     +994507512336
fax-no:     +994124041240
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AVIRTEL-LLC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AVIRTEL-LLC
abuse-c:    AVTL86-RIPE
descr:     AvirTel ISP
created:    2013-11-04T15:40:11Z
last-modified: 2020-12-16T13:40:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Elvin Habibov
address:    Azerbaijan Republic
address:    Baku city, AZ1008
address:    Xatai Ave 38
phone:     +994557512336
nic-hdl:    AVI1986-RIPE
remarks:    Administrative contact AvirTel LLC
mnt-by:     AVIRTEL-LLC
created:    2013-11-04T19:54:43Z
last-modified: 2013-11-13T18:39:56Z
source:     RIPE

person:     Elvin Habibov
address:    Azerbaijan Republic
address:    Baku city, AZ1008
address:    Xatai Ave 38
phone:     +994557512336
nic-hdl:    EH3186-RIPE
remarks:    Technical contact AvirTel LLC
mnt-by:     AVIRTEL-LLC
created:    2013-11-29T19:26:00Z
last-modified: 2013-11-29T19:26:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]