| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IVENDO-AS AS199980

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199980
as-name:    IVENDO-AS
org:      ORG-BKTA3-RIPE
import:     from AS20960 accept ANY
import:     from AS33951 accept ANY
export:     to AS20960 announce AS199980
export:     to AS33951 announce AS199980
admin-c:    BK5113-RIPE
tech-c:     BS11416-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-ivendo-1-mnt
created:    2013-11-15T08:26:31Z
last-modified: 2019-07-11T09:55:35Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BKTA3-RIPE
org-name:    Bartosz Kucmin trading as IVENDO
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Lubawska 3
address:    14-200
address:    Ilawa
address:    POLAND
phone:     +48896443000
admin-c:    BK5113-RIPE
admin-c:    BS11416-RIPE
tech-c:     BS11416-RIPE
abuse-c:    AR53070-RIPE
mnt-ref:    pl-ivendo-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-ivendo-1-mnt
created:    2019-06-06T08:08:39Z
last-modified: 2020-12-16T13:34:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bartosz Kucmin
address:    ul. Lubawska 3
address:    14-200
address:    Ilawa
address:    POLAND
phone:     +48896443000
nic-hdl:    BK5113-RIPE
mnt-by:     pl-ivendo-1-mnt
created:    2019-06-06T08:08:38Z
last-modified: 2019-06-06T08:08:38Z
source:     RIPE

person:     Bartlomiej Sadowski
address:    ul. Lubawska 3
address:    14-200
address:    Ilawa
address:    POLAND
phone:     +48896443000
nic-hdl:    BS11416-RIPE
mnt-by:     pl-ivendo-1-mnt
created:    2019-06-06T08:08:38Z
last-modified: 2019-06-06T08:08:38Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]