| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KEEN-AS AS199939

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199939
as-name:    KEEN-AS
org:      ORG-KB42-RIPE
import:     from AS42 accept ANY
export:     to AS42 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS714 accept ANY
export:     to AS714 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS1200 accept ANY
export:     to AS1200 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS2484 accept ANY
export:     to AS2484 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2484 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2484 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS2603 accept ANY
export:     to AS2603 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS3265 accept ANY
export:     to AS3265 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3265 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3265 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS3856 accept ANY
export:     to AS3856 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS6777 accept ANY
export:     to AS6777 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS8315 accept ANY
export:     to AS8315 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8315 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8315 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS8365 accept ANY
export:     to AS8365 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS8472 accept ANY
export:     to AS8472 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8472 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8472 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS12041 accept ANY
export:     to AS12041 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS13285 accept ANY
export:     to AS13285 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS13335 accept ANY
export:     to AS13335 announce AS199939
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS199939
import:     from AS14061 accept ANY
export:     to AS14061 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14061 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS15703 accept ANY
export:     to AS15703 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15703 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15703 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS15830 accept ANY
export:     to AS15830 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15830 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15830 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS16298 accept ANY
export:     to AS16298 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16298 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16298 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS17451 accept ANY
export:     to AS17451 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS17451 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS17451 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS20562 accept ANY
export:     to AS20562 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20562 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS28685 accept ANY
export:     to AS28685 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28685 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28685 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS20940 accept ANY
export:     to AS20940 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS23148 accept ANY
export:     to AS23148 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS23148 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS23148 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS25182 accept ANY
export:     to AS25182 announce AS199939
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25182 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25182 announce AS199939
import:     from AS29396 accept ANY
export:     to AS29396 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29396 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29396 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS29462 accept ANY
export:     to AS29462 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS30870 accept ANY
export:     to AS30870 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30870 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30870 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29462 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29462 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS34307 accept ANY
export:     to AS34307 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS35332 accept ANY
export:     to AS35332 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35332 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35332 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS36408 accept ANY
export:     to AS36408 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36408 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36408 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS37662 accept ANY
export:     to AS37662 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37662 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37662 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS39309 accept ANY
export:     to AS39309 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39309 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39309 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS39647 accept ANY
export:     to AS39647 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39647 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39647 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS41529 accept ANY
export:     to AS41529 announce AS199939
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41529 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41529 announce AS199939
import:     from AS41552 accept ANY
export:     to AS41552 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41552 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41552 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS41692 accept ANY
export:     to AS41692 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS41913 accept ANY
export:     to AS41913 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41913 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41913 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS42473 accept ANY
export:     to AS42473 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS42707 accept ANY
export:     to AS42707 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42707 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42707 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS44654 accept ANY
export:     to AS44654 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44654 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44654 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS47207 accept ANY
export:     to AS47207 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47207 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47207 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS48522 accept ANY
export:     to AS48522 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS49544 accept ANY
export:     to AS49544 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS49685 accept ANY
export:     to AS49685 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49685 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49685 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS61349 accept ANY
export:     to AS61349 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61349 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61349 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS62112 accept ANY
export:     to AS62112 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62112 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62112 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS202120 accept ANY
export:     to AS202120 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202120 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202120 announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS-MAXITEL accept ANY
export:     to AS-MAXITEL announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-MAXITEL accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-MAXITEL announce AS-KEENSYSTEMS
import:     from AS209653 accept ANY
export:     to AS209653 announce AS-KEENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209653 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209653 announce AS-KEENSYSTEMS
admin-c:    KA4782-RIPE
tech-c:     KA4782-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KSMNT1
created:    2013-12-03T11:25:36Z
last-modified: 2022-05-03T09:24:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KB42-RIPE
org-name:    KeenSystems B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Molenrand 1
address:    5421VZ
address:    Gemert
address:    NETHERLANDS
phone:     +31881102200
abuse-c:    KN1895-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KSMNT1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KSMNT1
created:    2013-11-20T10:05:24Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:39Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KS ADMINS
address:    Molenrand 1
address:    5421VZ
address:    Gemert
address:    The Netherlands
nic-hdl:    KA4782-RIPE
tech-c:     SL9648-RIPE
tech-c:     SL9638-RIPE
admin-c:    SL9648-RIPE
admin-c:    SL9638-RIPE
mnt-by:     KSMNT1
created:    2014-01-02T13:50:12Z
last-modified: 2018-01-03T15:04:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]