| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KENNAMETAL AS199877

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199877
as-name:    KENNAMETAL
org:      ORG-KSSG4-RIPE
import:     from AS12337 accept ANY
import:     from AS8767 accept ANY
export:     to AS12337 announce AS199877
export:     to AS8767 announce AS199877
admin-c:    UZ282-RIPE
tech-c:     NNN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     mnt-de-kennametal-1
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NORIS-MNT
created:    2013-12-20T11:24:26Z
last-modified: 2021-03-04T05:57:14Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KSSG4-RIPE
org-name:    Kennametal Shared Services GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    1600 Technology Way, Latrobe, PA
address:    15650
address:    Latrobe
address:    UNITED STATES
phone:     +1 724-539-5000
phone:     +49 (0) 911 97 35 364
admin-c:    VB6954-RIPE
tech-c:     VB6954-RIPE
abuse-c:    AR60150-RIPE
mnt-ref:    mnt-de-kennametal-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-de-kennametal-1
created:    2020-03-31T07:07:18Z
last-modified: 2021-10-11T08:39:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      noris network netmaster
address:    noris network AG
address:    Thomas-Mann-Strasse 16-20
address:    90471 Nuernberg
address:    Germany
phone:     +49 911 9352 0
fax-no:     +49 911 9352 100
abuse-mailbox: abuse@noris.net
admin-c:    IK1-RIPE
admin-c:    GPF-RIPE
admin-c:    WAK15-RIPE
admin-c:    KT3924-RIPE
admin-c:    JPD212-RIPE
nic-hdl:    NNN-RIPE
mnt-by:     NORIS-MNT
created:    2002-04-08T14:29:48Z
last-modified: 2023-05-02T11:30:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Udo Zeiher
address:    KENNAMETAL Shared Services GmbH
address:    Wehlauer Strasse 73
address:    90766 Fuerth
address:    Germany
phone:     +49 911 9735 0
nic-hdl:    UZ282-RIPE
mnt-by:     NORIS-MNT
created:    2013-12-20T08:01:01Z
last-modified: 2013-12-20T08:01:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]