| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ComNet-Multimedia-AS AS199846

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199846
as-name:    ComNet-Multimedia-AS
org:      ORG-CMSZ2-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS199846
export:     to AS50607 announce AS199846
admin-c:    SK3231-RIPE
tech-c:     MP17528-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2014-01-07T14:38:32Z
last-modified: 2018-09-04T11:24:08Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE

organisation:  ORG-CMSZ2-RIPE
org-name:    ComNet Multimedia Sp. z o.o.
org-type:    other
address:    Rynek 27-29/23
address:    98-400 Wieruszw
address:    Poland
mnt-ref:    ART-COM-MNT
mnt-ref:    EPOLUDNIE-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
mnt-by:     ComNetMultimedia-MNT
created:    2013-12-24T10:51:47Z
last-modified: 2022-06-23T11:46:41Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    CMCR1-RIPE

person:     Rafal Lekston
address:    SUKCES s.c.
address:    ul. Wroblewskiego 67
address:    41-106 Siemianowice Slaskie
address:    Poland
phone:     +48509842200
nic-hdl:    MP17528-RIPE
mnt-by:     SUKCES-MNT
created:    2010-03-29T08:02:01Z
last-modified: 2016-04-26T09:22:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sebastian Kachel
address:    ul. Wroblewskiego 67
address:    41-106 Siemianowice Slaskie
address:    POLAND
phone:     +48502568755
nic-hdl:    SK3231-RIPE
mnt-by:     SUKCES-MNT
mnt-by:     ComNetMultimedia-MNT
mnt-by:     IPMEDIA-MNT
created:    2006-04-11T13:08:03Z
last-modified: 2020-04-06T10:01:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]