| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PANCOM-AS AS199842

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199842
as-name:    PANCOM-AS
org:      ORG-PPP1-RIPE
import:     from AS20960 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS20960 announce AS199842
export:     to AS50607 announce AS199842
admin-c:    PP7911-RIPE
tech-c:     PP7911-RIPE
status:     ASSIGNED
remarks:    abuse mailbox: pancom@pancom.pl
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     MNT-PANCOM
created:    2014-01-08T12:48:04Z
last-modified: 2018-09-04T11:24:10Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TKSz1-RIPE

organisation:  ORG-PPP1-RIPE
org-name:    PANCOM Panek Przemyslaw
org-type:    OTHER
address:    63-760 Zduny, ul. Rynek 15, PL
abuse-c:    AR19482-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     MNT-PANCOM
created:    2014-01-08T11:21:59Z
last-modified: 2017-10-30T14:49:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Przemyslaw Panek
address:    ul. Rynek 15, 63-760 Zduny, PL
phone:     +48 86 27215242
mnt-by:     NETIA-MNT
nic-hdl:    PP7911-RIPE
created:    2009-03-09T09:09:48Z
last-modified: 2016-03-15T14:16:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]