| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CAPDECISION AS199792

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199792
as-name:    CAPDECISION
org:      ORG-CS266-RIPE
import:     FROM AS198435 ACCEPT ANY
import:     FROM AS43100 ACCEPT ANY
export:     TO AS198435 ANNOUNCE AS199792
export:     TO AS43100 ANNOUNCE AS199792
admin-c:    ENS26-RIPE
admin-c:    AM34641-RIPE
tech-c:     ENS26-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EDXNETWORK
created:    2014-01-22T14:43:32Z
last-modified: 2018-09-04T11:24:24Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-PEVP2-RIPE

organisation:  ORG-CS266-RIPE
org-name:    CAPDECISION SARL
org-type:    OTHER
address:    1 BIS Boulevard COTTE 95880 ENGHIEN LES BAINS
abuse-c:    CA5843-RIPE
mnt-ref:    MNT-EDXNETWORK
mnt-by:     MNT-EDXNETWORK
created:    2014-01-21T15:45:58Z
last-modified: 2015-10-09T15:10:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      EDX Network Support - Jaguar Network
abuse-mailbox: abuse@edx-net.fr
address:    97 ter rue du dauphine 69003 Lyon
admin-c:    JAGN-RIPE
tech-c:     JAGN-RIPE
nic-hdl:    ENS26-RIPE
org:      ORG-PEVP2-RIPE
mnt-by:     JAGUAR-MNT
created:    2012-01-19T10:13:07Z
last-modified: 2019-01-25T16:51:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexandre Metzler
address:    1B Boulevard Cotte 95880 Enghien-les-Bains
phone:     +33139349505
org:      ORG-CS266-RIPE
nic-hdl:    AM34641-RIPE
mnt-by:     MNT-EDXNETWORK
created:    2014-01-22T13:30:27Z
last-modified: 2017-10-30T22:32:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]