| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRISME AS199749

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199749
as-name:    PRISME
org:      ORG-OS121-RIPE
remarks:    === IMPORTS ===
remarks:    --- TRANSIT IP : zayo ---
import:     from AS8218 action pref=200; accept ANY
import:     from AS31367 action pref=200; accept ANY
remarks:    --- CLIENTS ---
import:     from AS-PRISME-CLIENTS action pref=200; accept AS-PRISME-CLIENTS
remarks:    === EXPORTS ===
remarks:    --- TRANSIT IP : zayo ---
export:     to AS8218 announce AS-PRISME
export:     to AS31367 announce AS-PRISME
remarks:    --- CLIENTS ---
export:     to AS-PRISME-CLIENTS announce ANY
admin-c:    AP25443-RIPE
tech-c:     AP25443-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PRISME-MNT
created:    2014-02-13T09:55:53Z
last-modified: 2018-03-28T14:43:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OS121-RIPE
org-name:    Orange Business Services SA
country:    FR
org-type:    LIR
address:    17 rue Victor Basch,
        Immeuble Atlantis
address:    91300
address:    MASSY
address:    FRANCE
phone:     +33(0)164539500
admin-c:    AP25443-RIPE
abuse-c:    AP23498-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PRISME-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PRISME-MNT
created:    2013-12-30T11:33:05Z
last-modified: 2020-12-16T12:47:40Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Admin PRISME
address:    OCWS
address:    Immeuble Altantis, 17-19 rue Victor Basch 91300 Massy France
nic-hdl:    AP25443-RIPE
admin-c:    LR5843-RIPE
tech-c:     LR5843-RIPE
mnt-by:     PRISME-MNT
created:    2015-12-17T13:40:22Z
last-modified: 2017-01-17T09:51:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]