| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EXTRAHOST-AS AS199733

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199733
as-name:    EXTRAHOST-AS
org:      ORG-ES333-RIPE
remarks:    ================
remarks:    ===== IPv4 =====
remarks:    ================
import:     from AS1299 accept {0.0.0.0/0}
export:     to AS1299 announce AS-EXTRAHOST4
import:     from AS35320 action pref=90; accept ANY
export:     to AS35320 announce AS-EXTRAHOST4
import:     from AS49025 action pref=80; accept ANY
export:     to AS49025 announce AS-EXTRAHOST4
remarks:    ================
remarks:    ===== IPv6 =====
remarks:    ================
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-EXTRAHOST6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35320 action pref=90; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35320 announce AS-EXTRAHOST6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49025 action pref=80; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49025 announce AS-EXTRAHOST6
remarks:    ================
remarks:    Abuse reports: abuse@extrahost.pro
remarks:    Network Operation Center: noc@extrahost.pro
remarks:    ================
admin-c:    HNOC
tech-c:     HNOC
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EXTRAHOST-MNT
created:    2014-02-20T14:52:05Z
last-modified: 2021-06-09T10:04:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ES333-RIPE
org-name:    Extrahost s.r.o
country:    SK
org-type:    LIR
address:    L. Fullu c. 7
address:    84105
address:    Bratislava
address:    SLOVAKIA
phone:     +421944717797
admin-c:    VM737-RIPE
tech-c:     VM737-RIPE
abuse-c:    AR34784-RIPE
mnt-ref:    EXTRAHOST-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EXTRAHOST-MNT
created:    2015-12-22T14:24:31Z
last-modified: 2020-12-16T13:20:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Extrahost Network Operation Center
address:    81101, Spitalska 53, Bratislava, Slovakia
org:      ORG-ES333-RIPE
admin-c:    VM737-RIPE
tech-c:     VM737-RIPE
tech-c:     DA2461-RIPE
nic-hdl:    HNOC
abuse-mailbox: abuse@extrahost.pro
mnt-by:     EXTRAHOST-MNT
created:    2014-02-12T10:25:17Z
last-modified: 2021-06-07T08:10:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]