| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  asten-cloud-idf AS199727

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199727
as-name:    asten-cloud-idf
org:      ORG-SPB5-RIPE
import:     from AS24990 accept ANY
export:     to AS24990 announce AS199727
import:     from AS24115 accept ANY
export:     to AS24115 announce AS199727
admin-c:    TP5825-RIPE
tech-c:     TP5825-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ET43163-MNT
mnt-by:     groupe-asten-mnt
created:    2014-02-24T12:48:27Z
last-modified: 2020-12-17T17:14:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SPB5-RIPE
org-name:    ASTEN CLOUD SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    21 rue Robert Schuman
address:    29480
address:    Le Relecq Kerhuon
address:    FRANCE
phone:     +33670908569
admin-c:    TP5825-RIPE
admin-c:    FB16481-RIPE
tech-c:     TP5825-RIPE
tech-c:     FB16481-RIPE
abuse-c:    AR38100-RIPE
mnt-ref:    groupe-asten-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     groupe-asten-mnt
created:    2016-10-26T07:45:04Z
last-modified: 2020-12-16T12:33:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Laurent Dagorn
address:    21 rue Robert Schumann
address:    29200
address:    Le Relecq Kerhuon
address:    FRANCE
phone:     +33 2 98 28 66 60
nic-hdl:    TP5825-RIPE
mnt-by:     fr-pebsco-bretagne-1-mnt
created:    2016-10-26T07:45:04Z
last-modified: 2019-02-26T14:42:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]