| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  stroylandia-as AS199726

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199726
as-name:    stroylandia-as
org:      ORG-SL1219-RIPE
sponsoring-org: ORG-IML25-RIPE
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS199726
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS199726
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS199726
admin-c:    MIA89-RIPE
tech-c:     SAY64-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETWORK-SUPPORT-MNT
created:    2023-02-23T13:37:48Z
last-modified: 2023-02-23T13:37:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL1219-RIPE
org-name:    Stroylandiya.ru LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    460961, Orenburg region, Orenburg, Avtomatiki pr-d 28A
abuse-c:    ACRO51845-RIPE
mnt-ref:    NETWORK-SUPPORT-MNT
mnt-by:     NETWORK-SUPPORT-MNT
created:    2023-02-22T10:59:47Z
last-modified: 2023-02-23T13:37:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Murashov Igor Alexandrovich
address:    460961, Orenburg region, Orenburg, Avtomatiki pr-d 28A
phone:     +73532994545 ext. 8747
nic-hdl:    MIA89-RIPE
mnt-by:     NETWORK-SUPPORT-MNT
created:    2023-02-22T10:55:58Z
last-modified: 2023-02-28T07:18:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sheludyak Anton Yurievich
address:    460961, Orenburg region, Orenburg, Avtomatiki pr-d 28A
phone:     +73532994545 ext. 8822
nic-hdl:    SAY64-RIPE
mnt-by:     NETWORK-SUPPORT-MNT
created:    2023-02-22T10:57:08Z
last-modified: 2023-02-22T10:57:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]