| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ATLEX-AS AS199669

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199669
as-name:    ATLEX-AS
org:      ORG-OL96-RIPE
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    --= Host-Telecom s.r.o. =--
import:     from AS51248 accept AS-HOST-TELECOM-CZ
export:     to AS51248 announce AS-ATLEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51248 accept AS-HOST-TELECOM-CZ
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51248 announce AS-ATLEX
remarks:    --= ReTN.net =--
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-ATLEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-ATLEX
remarks:    --= Filanco LTD =--
import:     from AS29076 accept ANY
export:     to AS29076 announce AS-ATLEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29076 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29076 announce AS-ATLEX
remarks:    --= Telecom-Birzha, LLC =--
import:     from AS199599 accept ANY
export:     to AS199599 announce AS-ATLEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199599 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199599 announce AS-ATLEX
remarks:    --= ANO CVKS "MSK-IX" =--
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-ATLEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 announce AS-ATLEX
remarks:    --= ANO RSRI "SPB-IX" =--
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-ATLEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43690 announce AS-ATLEX
remarks:    --= GlobalNet LLC =--
import:     from AS31500 accept ANY
export:     to AS31500 announce AS-ATLEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 announce AS-ATLEX
remarks:    --= DataIX-AS =--
import:     from AS50952 accept AS-DATAIX
export:     to AS50952 announce AS-ATLEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50952 accept AS-DATAIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50952 announce AS-ATLEX
remarks:    -----------------------------------------------
tech-c:     MNA78-RIPE
admin-c:    MH11049-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ATLEX
mnt-by:     NM35866-MNT
created:    2012-10-12T11:36:29Z
last-modified: 2021-09-13T10:32:10Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OL96-RIPE
org-name:    Okay-Telecom Ltd.
country:    RU
org-type:    LIR
address:    P.O.Box No.34
address:    117463
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74952347711
fax-no:     +74956662925
admin-c:    MNA78-RIPE
abuse-c:    ARAT5-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ATLEX
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ATLEX
created:    2012-06-11T14:12:32Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mikhail Holopov
address:    117463, P.O.Box No.34, Moscow, Russia
phone:     +7(495)2347711
nic-hdl:    MH11049-RIPE
mnt-by:     MNT-ATLEX
mnt-by:     ALSAUT-MNT
created:    2012-06-15T06:30:15Z
last-modified: 2016-08-17T17:22:19Z
source:     RIPE

person:     Nikolay Malkov
address:    P.O.Box No.34
address:    117463, Moscow
address:    Russia
phone:     +7 495 234 77 11
nic-hdl:    MNA78-RIPE
mnt-by:     NM35866-MNT
created:    2012-10-17T10:01:11Z
last-modified: 2019-04-02T13:01:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]