| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.84 (lg) / ec2-3-92-28-84.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c54::35c:1c54 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS_ADUNO_2 AS199642

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199642
as-name:    AS_ADUNO_2
org:      ORG-AS62-RIPE
import:     from AS3303 accept ANY
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS3303 announce AS199642
export:     to AS8220 announce AS199642
admin-c:    CA1437-RIPE
admin-c:    DD2118-RIPE
tech-c:     CA1437-RIPE
tech-c:     DD2118-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ADUNO-MNT
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
created:    2012-10-30T12:30:06Z
last-modified: 2017-11-15T12:26:40Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AS62-RIPE
org-name:    Aduno SA
org-type:    LIR
address:    Hagenholzstrasse 56
address:    8050
address:    Zrich
address:    SWITZERLAND
phone:     +41582345678
fax-no:     +41582345108
abuse-c:    AR14259-RIPE
admin-c:    CA1437-RIPE
admin-c:    LL3367-RIPE
mnt-ref:    ADUNO-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2006-01-19T12:03:07Z
last-modified: 2018-01-25T13:49:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     CLAUDIO AGUSTONI
address:    ADUNO SA
address:    VIA CLAUDIO PELLANDINI 2
address:    BELLINZONA,6500,SWITZERLAND
phone:     +41 0582345800
nic-hdl:    CA1437-RIPE
mnt-by:     COLT-CH-MNT
created:    2010-04-14T13:47:01Z
last-modified: 2011-03-03T10:14:14Z
source:     RIPE

person:     Daniel Dettling
address:    Switzerland
phone:     +41 58 958 00 00
nic-hdl:    DD2118-RIPE
mnt-by:     DD2118-MNT
created:    2002-01-11T15:53:42Z
last-modified: 2014-05-08T15:56:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]