| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.214.224 (lg) / ec2-3-236-214-224.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d6e0::3ec:d6e0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SENTOR AS199639

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199639
as-name:    SENTOR
org:      ORG-SMSS8-RIPE
import:     from AS51815 accept ANY
import:     from AS8473 accept ANY
export:     to AS51815 announce AS199639
export:     to AS8473 announce AS199639
admin-c:    TE1879-RIPE
tech-c:     TE1879-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TE70590-MNT
created:    2012-10-31T10:19:38Z
last-modified: 2017-11-15T12:26:41Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-KA113-RIPE

organisation:  ORG-SMSS8-RIPE
org-name:    Sentor Managed Security Services AB
org-type:    OTHER
address:    Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm
abuse-c:    AR18884-RIPE
mnt-ref:    TE70590-MNT
mnt-by:     TE70590-MNT
mnt-by:     JB19854-MTN
created:    2012-08-22T09:00:19Z
last-modified: 2020-10-16T09:03:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tobias Eriksson
address:    Rosenlundsgatan 40
address:    118 53 Stockholm
phone:     +46707573004
nic-hdl:    TE1879-RIPE
mnt-by:     TE70590-MNT
created:    2012-07-23T08:55:41Z
last-modified: 2020-09-15T18:18:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]