| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.205.167.104 (lg) / ec2-52-205-167-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34cd:a768::34cd:a768 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WIGHTFIBRE AS199631

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199631
as-name:    WIGHTFIBRE
org:      ORG-WL13-RIPE
import:     from AS61231 accept ANY
import:     from AS60426 accept AS60426
export:     to AS61231 announce AS-WIGHTFIBRE
export:     to AS60426 announce ANY
admin-c:    JT905-RIPE
tech-c:     PM4601-RIPE
tech-c:     AM43475-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-UKWC
created:    2012-11-01T10:53:26Z
last-modified: 2018-09-04T11:16:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WL13-RIPE
org-name:    WightFibre Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    56 Love Lane
address:    PO31 7EU
address:    Cowes
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441983295050
fax-no:     +441983242486
abuse-c:    AR13465-RIPE
mnt-ref:    MNT-UKWC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-UKWC
admin-c:    JA8721-RIPE
admin-c:    PM4601-RIPE
created:    2005-01-19T06:11:38Z
last-modified: 2020-12-16T12:20:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aled Morris
address:    Wightfibre Ltd
address:    56 Love Lane, Cowes, Isle of Wight PO31 7EU
phone:     +44 7973 207987
nic-hdl:    AM43475-RIPE
remarks:
mnt-by:     MNT-UKWC
mnt-by:     QIX-MNT
created:    2018-02-20T12:31:38Z
last-modified: 2018-02-20T12:31:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     John Teevan
address:    56 Love Lane
        Cowes
        PO31 7EU
phone:     +44 1983 295050
nic-hdl:    JT905-RIPE
mnt-by:     WIGHTCABLE-MNT
created:    2008-08-01T10:47:18Z
last-modified: 2008-08-01T11:50:45Z
source:     RIPE

person:     Paul Merrin
address:    56 Love Lane Cowes Isle Of Wight PO31 7EU
phone:     +44 1983 295050
nic-hdl:    PM4601-RIPE
mnt-by:     WIGHTCABLE-MNT
created:    2008-08-01T09:56:41Z
last-modified: 2015-11-17T09:51:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]