| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SPARKTELL-NET AS199624

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199624
as-name:    SPARKTELL-NET
org:      ORG-OST16-RIPE
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    === Uplinks ===
remarks:    == NaukaNet ==
import:     from AS8641 accept ANY
export:     to AS8641 announce AS-SPARKTELL
remarks:    == GlobalNet ==
import:     from AS31500 accept ANY
export:     to AS31500 announce AS-SPARKTELL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 announce AS-SPARKTELL
remarks:    == Inetcom ==
import:     from AS35598 accept ANY
export:     to AS35598 announce AS-SPARKTELL
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    === IXes ===
remarks:    == MSK-IX ==
import:     from AS8631 accept ANY
export:     to AS8631 announce AS-SPARKTELL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 announce AS-SPARKTELL
remarks:    == Global-IX ==
import:     from AS31500 accept ANY
export:     to AS31500 announce AS-SPARKTELL
remarks:    == Piter-IX ==
import:     from AS49869 accept ANY
export:     to AS49869 announce AS-SPARKTELL
remarks:    == Eurasia-IX ==
import:     from AS56931 accept ANY
export:     to AS56931 announce AS-SPARKTELL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56931 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56931 announce AS-SPARKTELL
remarks:    == Data-IX ==
import:     from AS50952 accept ANY
export:     to AS50952 announce AS-SPARKTELL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50952 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50952 announce AS-SPARKTELL
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    === Downlinks ===
import:     from AS49058 action pref=200; accept AS-PRIMELINK
export:     to AS49058 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49058 action pref=200; accept AS-PRIMELINK-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49058 announce ANY
import:     from AS49929 action pref=200; accept AS49929
export:     to AS49929 announce ANY
import:     from AS51674 action pref=200; accept AS-MEHANIKA
export:     to AS51674 announce ANY
import:     from AS60536 action pref=200; accept AS60536
export:     to AS60536 announce ANY
import:     from AS197632 action pref=200; accept AS197632
export:     to AS197632 announce ANY
import:     from AS197461 action pref=200; accept AS197461
export:     to AS197461 announce ANY
import:     from AS198185 action pref=200; accept AS198185
export:     to AS198185 announce ANY
import:     from AS199622 action pref=200; accept AS199622
export:     to AS199622 announce ANY
import:     from AS199623 action pref=200; accept AS199623
export:     to AS199623 announce ANY
import:     from AS199647 action pref=200; accept AS199647
export:     to AS199647 announce ANY
import:     from AS201575 action pref=200; accept AS201575
export:     to AS201575 announce ANY
import:     from AS51578 action pref=200; accept AS51578
export:     to AS51578 announce ANY
import:     from AS44121 action pref=200; accept AS44121
export:     to AS44121 announce ANY
import:     from AS202150 action pref=200; accept AS202150
export:     to AS202150 announce ANY
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    === Advertising control communities ===
remarks:    199624:50 -- set localpref to 50
remarks:    199624:303x -- Nauka-Svyaz
remarks:    199624:305x -- Inetcom
remarks:    199624:306x -- Eurasia-IX
remarks:    199624:307x -- Piter-IX
remarks:    199624:308x -- Global-IX
remarks:    199624:309x -- MSK-IX
remarks:    199624:312x -- Data-IX
remarks:    x=0 means do not advertise
remarks:    x=1, 2 or 4 means prepend 199624 1, 2 or 4 times
admin-c:    STNT3-RIPE
tech-c:     STNT3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPARK-TELL-NOC-MNT
created:    2012-11-02T13:50:42Z
last-modified: 2022-04-05T10:24:58Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OST16-RIPE
org-name:    OOO SPARK TELL
org-type:    LIR
address:    P.O. box 36
address:    105037
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
country:    RU
phone:     +7 495 146 84 54
admin-c:    STNT3-RIPE
tech-c:     STNT3-RIPE
abuse-c:    AR62620-RIPE
mnt-ref:    SPARK-TELL-NOC-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SPARK-TELL-NOC-MNT
created:    2021-03-08T08:51:51Z
last-modified: 2023-03-30T10:54:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SPARK TELL NOC Team
address:    Izmailovsky proezd 6, building 1, basement, part I, room 3
address:    105037
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 146 84 54
abuse-mailbox: abuse@spark-tell.ru
nic-hdl:    STNT3-RIPE
mnt-by:     SPARK-TELL-NOC-MNT
created:    2021-03-08T08:51:51Z
last-modified: 2021-07-12T07:52:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]