| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CIREX AS199599

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199599
as-name:    CIREX
org:      ORG-TL254-RIPE
remarks:    Telecom Birzha, LLC
remarks:    Moscow, Russia
remarks:    =============================================
remarks:    ************ IPv4 Routing Policy ************
remarks:    =============================================
remarks:    UPLINKS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
import:     from AS12389 accept ANY
import:     from AS20485 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS201706 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-CIREX
export:     to AS3216 announce AS-CIREX
export:     to AS12389 announce AS-CIREX
export:     to AS20485 announce AS-CIREX
export:     to AS3356 announce AS-CIREX
export:     to AS9002 announce AS-CIREX
export:     to AS201706 announce AS-CIREX
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    PEERS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
import:     from AS203921 accept AS-ELBA-IX-ROUTESERVER
export:     to AS6695 announce AS-CIREX
export:     to AS8631 announce AS-CIREX
export:     to AS203921 announce AS-CIREX
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    CUSTOMERS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS209119 accept AS209119
import:     from AS207344 accept AS207344
import:     from AS58207 accept AS58207
import:     from AS57906 accept AS57906
import:     from AS60944 accept AS60944
import:     from AS209351 accept AS209351
import:     from AS209382 accept AS209382
import:     from AS208777 accept AS208777
import:     from AS208047 accept AS208047
import:     from AS207055 accept AS207055
import:     from AS205750 accept AS205750
import:     from AS202164 accept AS202164
import:     from AS201138 accept AS201138
import:     from AS201752 accept AS201752
import:     from AS202801 accept AS202801
import:     from AS202880 accept AS202880
import:     from AS208453 accept AS208453
import:     from AS60826 accept AS60826
import:     from AS58342 accept AS58342
import:     from AS57596 accept AS57596
import:     from AS56627 accept AS56627
import:     from AS51219 accept AS51219
import:     from AS58229 accept AS58229
import:     from AS50254 accept AS50254
import:     from AS199444 accept AS199444
import:     from AS197986 accept AS197986
import:     from AS197695 accept AS197695
import:     from AS61285 accept AS61285
import:     from AS60379 accept AS60379
import:     from AS51186 accept AS51186
import:     from AS199126 accept AS199126
import:     from AS61324 accept AS61324
import:     from AS56364 accept AS56364
import:     from AS50822 accept AS50822
import:     from AS56975 accept AS56975
import:     from AS57570 accept AS57570
import:     from AS49729 accept AS49729
import:     from AS49476 accept AS49476
import:     from AS48282 accept AS48282
import:     from AS47723 accept AS47723
import:     from AS44704 accept AS44704
import:     from AS42481 accept AS42481
import:     from AS42762 accept AS42762
import:     from AS42231 accept AS42231
import:     from AS201916 accept AS201916
import:     from AS199361 accept AS-CITYCONNECT
import:     from AS61400 accept AS-NETRACK
import:     from AS207692 accept AS207692
import:     from AS205616 accept AS205616
import:     from AS200122 accept AS200122
import:     from AS202768 accept AS202768
import:     from AS43226 accept AS-SAFEDATA
import:     from AS201726 accept AS201726
import:     from AS201848 accept AS201848
import:     from AS49644 accept AS49644
import:     from AS34485 accept AS34485
import:     from AS20848 accept AS-RBC
import:     from AS8846 accept AS8846
import:     from AS60363 accept AS60363
import:     from AS57645 accept AS57645
import:     from AS201097 accept AS201097
import:     from AS48287 accept AS-RUCENTER
import:     from AS60216 accept AS-FAITID
import:     from AS50040 accept AS50040
import:     from AS49352 accept AS-LOGOL
import:     from AS201265 accept AS201265
import:     from AS200928 accept AS200928
import:     from AS203749 accept AS203749
import:     from AS200976 accept AS200976
import:     from AS49675 accept AS49675
import:     from AS205442 accept AS205442
import:     from AS204315 accept AS204315
import:     from AS43527 accept AS43527
import:     from AS35083 accept AS35083
import:     from AS50448 accept AS50448
import:     from AS41775 accept AS41775
import:     from AS56631 accept AS56631
import:     from AS41815 accept AS41815
import:     from AS59467 accept AS-WEZZET
import:     from AS50339 accept AS50339
import:     from AS202649 accept AS202649
import:     from AS59811 accept AS59811
import:     from AS49335 accept AS49335
import:     from AS196641 accept AS196641
import:     from AS205971 accept AS205971
import:     from AS205963 accept AS205963
import:     from AS211724 accept AS211724
import:     from AS206968 accept AS206968
import:     from AS206932 accept AS206932
import:     from AS205853 accept AS205853
import:     from AS212441 accept AS212441
import:     from AS19551 accept AS-INCAPSULA
import:     from AS60988 accept AS60988
import:     from AS58341 accept AS58341
import:     from AS43042 accept AS43042
import:     from AS212016 accept AS212016
import:     from AS203203 accept AS203203
import:     from AS49002 accept AS49002
import:     from AS47354 accept AS47354
import:     from AS49675 accept AS49675
import:     from AS200637 accept AS200637
import:     from AS61378 accept AS61378
import:     from AS60544 accept AS60544
import:     from AS201804 accept AS201804
import:     from AS48197 accept AS48197
import:     from AS43399 accept AS43399
import:     from AS205502 accept AS205502
import:     from AS61280 accept AS61280
import:     from AS209520 accept AS209520
import:     from AS56842 accept AS56842
import:     from AS210359 accept AS210359
import:     from AS211247 accept AS211247
export:     to AS58207 announce ANY
export:     to AS57906 announce ANY
export:     to AS202164 announce ANY
export:     to AS201138 announce ANY
export:     to AS201752 announce ANY
export:     to AS201265 announce ANY
export:     to AS209351 announce ANY
export:     to AS208777 announce ANY
export:     to AS207344 announce ANY
export:     to AS207055 announce ANY
export:     to AS208453 announce ANY
export:     to AS208047 announce ANY
export:     to AS207692 announce ANY
export:     to AS205750 announce ANY
export:     to AS205616 announce ANY
export:     to AS202801 announce ANY
export:     to AS60826 announce ANY
export:     to AS212441 announce ANY
export:     to AS202880 announce ANY
export:     to AS58342 announce ANY
export:     to AS57596 announce ANY
export:     to AS56627 announce ANY
export:     to AS51219 announce ANY
export:     to AS58229 announce ANY
export:     to AS199444 announce ANY
export:     to AS197986 announce ANY
export:     to AS197695 announce ANY
export:     to AS60379 announce ANY
export:     to AS60363 announce ANY
export:     to AS199126 announce ANY
export:     to AS211724 announce ANY
export:     to AS212016 announce ANY
export:     to AS61324 announce ANY
export:     to AS61285 announce ANY
export:     to AS60988 announce ANY
export:     to AS56364 announce ANY
export:     to AS43042 announce ANY
export:     to AS50822 announce ANY
export:     to AS50040 announce ANY
export:     to AS50339 announce ANY
export:     to AS56975 announce ANY
export:     to AS57570 announce ANY
export:     to AS49729 announce ANY
export:     to AS49476 announce ANY
export:     to AS48282 announce ANY
export:     to AS47723 announce ANY
export:     to AS44704 announce ANY
export:     to AS43399 announce ANY
export:     to AS42481 announce ANY
export:     to AS42762 announce ANY
export:     to AS42231 announce ANY
export:     to AS34485 announce ANY
export:     to AS201848 announce ANY
export:     to AS201916 announce ANY
export:     to AS199361 announce ANY
export:     to AS61400 announce ANY
export:     to AS60944 announce ANY
export:     to AS60544 announce ANY
export:     to AS203749 announce ANY
export:     to AS200122 announce ANY
export:     to AS200976 announce ANY
export:     to AS202768 announce ANY
export:     to AS209382 announce ANY
export:     to AS43226 announce ANY
export:     to AS201726 announce ANY
export:     to AS49644 announce ANY
export:     to AS20848 announce ANY
export:     to AS8846 announce ANY
export:     to AS51186 announce ANY
export:     to AS57645 announce ANY
export:     to AS201097 announce ANY
export:     to AS48287 announce ANY
export:     to AS60216 announce ANY
export:     to AS50254 announce ANY
export:     to AS49352 announce ANY
export:     to AS49335 announce ANY
export:     to AS200928 announce ANY
export:     to AS49675 announce ANY
export:     to AS205442 announce ANY
export:     to AS204315 announce ANY
export:     to AS43527 announce ANY
export:     to AS35083 announce ANY
export:     to AS50448 announce ANY
export:     to AS41775 announce ANY
export:     to AS56631 announce ANY
export:     to AS41815 announce ANY
export:     to AS59467 announce ANY
export:     to AS202649 announce ANY
export:     to AS59811 announce ANY
export:     to AS196641 announce ANY
export:     to AS206968 announce ANY
export:     to AS206932 announce ANY
export:     to AS205971 announce ANY
export:     to AS205963 announce ANY
export:     to AS205853 announce ANY
export:     to AS19551 announce ANY
export:     to AS58341 announce ANY
export:     to AS203203 announce ANY
export:     to AS49002 announce ANY
export:     to AS47354 announce ANY
export:     to AS49675 announce ANY
export:     to AS200637 announce ANY
export:     to AS61378 announce ANY
export:     to AS48197 announce ANY
export:     to AS209119 announce ANY
export:     to AS201804 announce ANY
export:     to AS205502 announce ANY
export:     to AS61280 announce ANY
export:     to AS209520 announce ANY
export:     to AS56842 announce ANY
export:     to AS210359 announce ANY
export:     to AS211247 announce ANY
export:     to AS215498 announce ANY
remarks:    ============================================================
remarks:    ******************** IPv6 Routing Policy *******************
remarks:    ============================================================
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    ------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3216 action pref=50; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3216 announce AS-CIREX-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20485 action pref=50; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20485 announce AS-CIREX-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20485 action pref=50; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20485 announce AS-CIREX-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359 action pref=50; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8359 announce AS-CIREX-IPV6
remarks:    --------------------------------------------------------------
remarks:    PEERS
remarks:    --------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 action pref=90; accept AS-DECIX-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-CIREX-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203921 action pref=80; accept AS-ELBA-IX-ROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203921 announce AS-CIREX-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 action pref=120; accept AS-MSKROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 announce AS-CIREX-IPV6
remarks:    --------------------------------------------------------------
remarks:    CUSTOMERS
remarks:    --------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44704 action pref=200; accept AS44704
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44704 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48757 action pref=200; accept AS48757
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48757 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------------
remarks:    ===================================================
remarks:    Looking glass - http://lg.cirex.ru
remarks:    ===================================================
remarks:    ===================================================
remarks:    Community for prefix classification
remarks:    ===================================================
remarks:    64000:XYYZZ
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    X - type of prexif
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    1 - UPSTREAM
remarks:    2 - RUSSIAN PEER
remarks:    3 - INTERNATIONAL PEER
remarks:    4 - DOWNSTREAM (CUSTOMER)
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    YY - 1st LEVEL DESCRIPTION
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    UPSTREAM:
remarks:    01 - Rostelecom (AS12389)
remarks:    02 - BEELINE (AS3216)
remarks:    03 - Rascom (AS20764)
remarks:    04 - TransTeleKom (AS20485)
remarks:    05 - Retn (AS9002)
remarks:    06 - Cogent (AS174)
remarks:    07 - Filanco (AS29076)
remarks:    08 - ServicePipe (AS201706)
remarks:    RUSSIAN PEERS:
remarks:    02 - MSK-IX ROUTESERVER (8631)
remarks:    04 - ELBAIX (AS203921)
remarks:    INTERNATIONAL PEERS:
remarks:    01 - DE-CIX (AS6695)
remarks:    02 - NL-IX (AS34307)
remarks:    DOWNSTREAM (CUSTOMER)
remarks:    00 - Static routes from CIREX allocations
remarks:    01 - BGP customer
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    ZZ - REGIONAL CODE
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    00 - Moscow
remarks:    ===================================================
remarks:    Community for prefix control
remarks:    ===================================================
remarks:    Prepend or deny 64000:5DNNA
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    D - type of prexif
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    1 - UPSTREAM
remarks:    2 - RUSSIAN PEER
remarks:    3 - INTERNATIONAL PEER
remarks:    4 - EURASIA
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    NN - 1st LEVEL DESCRIPTION
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    UPSTREAM:
remarks:    01 - Rostelecom (AS12389)
remarks:    02 - BEELINE (AS3216)
remarks:    03 - Rascom (AS20764)
remarks:    04 - TransTeleKom (AS20485)
remarks:    05 - Retn (AS9002)
remarks:    06 - Cogent (AS174)
remarks:    07 - Filanco (AS29076)
remarks:    08 - ServicePipe (AS201706)
remarks:    RUSSIAN PEERS:
remarks:    02 - MSK-IX ROUTESERVER (AS8631)
remarks:    04 - ELBAIX (AS203921)
remarks:    INTERNATIONAL PEERS:
remarks:    01 - DE-CIX (AS6695)
remarks:    02 - NL-IX (AS34307)
remarks:    EURASIA:
remarks:    01 - EURASIA-IX
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    A - action
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    0 - don't announce prefix
remarks:    1 - announce with one prepend
remarks:    2 - announce with two times prepend
remarks:    3 - announce with three times prepend
remarks:    ===================================================
remarks:    Community for blackhole
remarks:    ===================================================
remarks:    64000:666
admin-c:    LURO-RIPE
tech-c:     LURO-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CIREX-MNT
created:    2012-11-12T09:44:39Z
last-modified: 2024-02-20T18:27:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TL254-RIPE
org-name:    Telecom-Birzha, LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Petrovka st. 27 office 2
address:    107031
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74956275944
fax-no:     +74956275944
abuse-c:    AR16601-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CIREX-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CIREX-MNT
created:    2012-10-31T09:15:42Z
last-modified: 2023-04-10T12:55:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Evgenii Popov
address:    Russia, Moscow
phone:     +7 495 6275944
nic-hdl:    LURO-RIPE
created:    2010-03-22T14:13:43Z
last-modified: 2017-03-23T10:08:57Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     CIREX-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]