| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NSC-SOLUTIONS-EXT AS199586

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199586
as-name:    NSC-SOLUTIONS-EXT
descr:     NSC-SOLUTIONS External Network
org:      ORG-NSS25-RIPE
import:     from AS35661 accept ANY
export:     to AS35661 announce AS199586
admin-c:    NSC16-RIPE
tech-c:     NSC16-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MM98538-MNT
created:    2012-11-14T12:58:25Z
last-modified: 2019-03-28T12:26:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NSS25-RIPE
org-name:    VIRTUA SYSTEMS SAS
org-type:    LIR
address:    49 RUE DE PONTHIEU
address:    75008
address:    PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33185090404
admin-c:    NSC16-RIPE
tech-c:     NSC16-RIPE
abuse-c:    AC23634-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VIRTUA-SYSTEMS
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VIRTUA-SYSTEMS
created:    2016-05-31T08:52:49Z
last-modified: 2019-03-18T08:40:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NSC SOLUTIONS SAS
address:    10 RUE DE PENTHIEVRE
address:    75008 PARIS, FRANCE
nic-hdl:    NSC16-RIPE
mnt-by:     NSC-SOLUTIONS
abuse-mailbox: abuse@nsc.solutions
created:    2015-05-07T00:27:34Z
last-modified: 2015-08-04T14:13:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]