| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SBA-AS AS199567

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199567
as-name:    SBA-AS
org:      ORG-FSA52-RIPE
import:     from AS43735 accept ANY
import:     from AS43284 accept ANY
import:     from AS1836 accept ANY
export:     to AS43735 announce AS199567
export:     to AS43284 announce AS199567
export:     to AS1836 announce AS199567
admin-c:    SRA571-RIPE
tech-c:     SRA571-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SAUTER-MNT
created:    2012-11-22T13:02:20Z
last-modified: 2018-09-04T11:17:03Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-FSA52-RIPE
org-name:    Fr. Sauter AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Im Surinam 55
address:    4058
address:    Basel
address:    SWITZERLAND
phone:     +41616955523
fax-no:     +41616955330
admin-c:    SG10404-RIPE
mnt-by:     SAUTER-MNT
mnt-ref:    SAUTER-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    SRA571-RIPE
created:    2012-10-22T08:48:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:17:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sauter Role Account
address:    Fr. Sauter AG
address:    Im Surinam 55
address:    CH-4016 Basel
address:    Switzerland
phone:     +41 61 695 57 00
admin-c:    SG10404-RIPE
tech-c:     SG10404-RIPE
nic-hdl:    SRA571-RIPE
mnt-by:     SAUTER-MNT
abuse-mailbox: abuse@ch.sauter-bc.com
created:    2012-11-08T14:38:32Z
last-modified: 2013-05-27T10:16:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]