| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DECORATE-IT AS199552

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199552
as-name:    DECORATE-IT
org:      ORG-DA464-RIPE
import:     from AS12310 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6830 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12310 announce AS199552
export:     to AS6830 announce AS199552
admin-c:    IT1994-RIPE
tech-c:     IT1994-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DECORATEIT-MNT
created:    2012-11-28T07:13:44Z
last-modified: 2019-04-03T13:11:21Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SRES1-RIPE

organisation:  ORG-DA464-RIPE
org-name:    Caprariu Ioana-Lidia Persoana Fizica Autorizata
org-type:    OTHER
address:    Str. Dimitrie Grozdea, nr. 9, bl. 63, sc. 2, ap.21, Bucuresti, Sector 2, Romania 023307
abuse-c:    AR18625-RIPE
mnt-ref:    DECORATEIT-MNT
mnt-by:     DECORATEIT-MNT
created:    2012-11-21T14:11:51Z
last-modified: 2022-04-18T08:18:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ioana Tomescu
address:    Str. Dimitrie Grozdea, nr. 9, bl. 63, sc. 2, ap.21, Bucuresti, Sector 2, Romania 023307
phone:     +40736648757
nic-hdl:    IT1994-RIPE
mnt-by:     DECORATEIT-MNT
created:    2012-11-21T14:08:53Z
last-modified: 2022-04-18T08:42:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]