| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.4.24 (lg) / ec2-3-238-4-24.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:418::3ee:418 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MULTIPLAYPL-AS AS199551

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199551
as-name:    MULTIPLAYPL-AS
org:      ORG-MSzo24-RIPE
import:     from AS35434 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
import:     from AS201122 accept ANY
export:     to AS35434 announce AS199551
export:     to AS50607 announce AS199551
export:     to AS201122 announce AS199551
admin-c:    MA13491-RIPE
tech-c:     MA13491-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MULTIPLAYPL-MNT
created:    2012-11-28T11:10:33Z
last-modified: 2018-09-04T11:17:09Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MSzo24-RIPE
org-name:    Multiplay Sp. z o.o. Sp. K.
org-type:    LIR
address:    Szpitalna 8
address:    44-190
address:    Knurow
address:    POLAND
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MULTIPLAYPL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     multiplaypl-mnt
admin-c:    CB13803-RIPE
admin-c:    WR1163-RIPE
abuse-c:    MA13491-RIPE
tech-c:     MA13491-RIPE
created:    2012-09-24T15:47:45Z
last-modified: 2017-10-30T14:47:52Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48600903281
fax-no:     +48324400998

role:      MULTIPLAY.PL ADMIN
address:    Multiplay Sp. z o.o. Sp. K.
address:    Szpitalna 8
address:    Knurow, PL
abuse-mailbox: abuse@multiplay.pl
admin-c:    MA13491-RIPE
tech-c:     MA13491-RIPE
nic-hdl:    MA13491-RIPE
mnt-by:     MULTIPLAYPL-MNT
created:    2012-10-17T21:16:19Z
last-modified: 2012-10-17T21:39:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]