| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.84 (lg) / ec2-3-92-28-84.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c54::35c:1c54 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ETTH-AS AS199494

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199494
as-name:    ETTH-AS
descr:     Bursztynowa 2B
descr:     Bedzin 42-500
org:      ORG-EBB1-RIPE
descr:     ------------ KIX -----------
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS199494
descr:     ------------ DCENTER-AS -----------
import:     from AS49895 accept ANY
export:     to AS49895 announce AS199494
descr:     ------------ ZAMEKNET -----------
import:     from AS43371 accept ANY
export:     to AS43371 announce AS199494
descr:     ------------ EPIX -----------
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS199494
descr:     ------------ NETIA -----------
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS199494
descr:     ------------ NETSERVICE -----------
import:     from AS202228 accept AS202228
export:     to AS202228 announce ANY
export:     to AS50607 announce AS202228
export:     to AS43371 announce AS202228
admin-c:    LM3987-RIPE
tech-c:     BB1983-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DCENTER-MNT
mnt-by:     ETTH2-MNT
created:    2012-12-28T08:59:42Z
last-modified: 2018-09-04T11:17:41Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-dszo13-RIPE

organisation:  ORG-EBB1-RIPE
org-name:    ETTH Bartosz Bachowski
org-type:    OTHER
address:    ETTH Bartosz Bachowski
address:    Bursztynowa 2B
address:    42-500 Bedzin
abuse-c:    AR25035-RIPE
mnt-ref:    ETTH-MNT
mnt-by:     ETTH-MNT
created:    2012-12-21T12:42:36Z
last-modified: 2014-11-17T21:01:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bartosz Bachowski
address:    Zameknet S.C.
address:    ul. Bursztynowa 2B
address:    42-500 Bedzin
address:    Poland
phone:     +48 32 7783000
fax-no:     +48 32 7783001
nic-hdl:    BB1983-RIPE
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     ZAMEKNET-MNT
created:    2004-12-20T18:55:23Z
last-modified: 2014-12-19T10:15:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Michalek
address:    ETTH
address:    ul. Bursztynowa 2b
address:    42-500 Bedzin
address:    Poland
phone:     +48 326665555
nic-hdl:    LM3987-RIPE
mnt-by:     ZAMEKNET-MNT
created:    2008-05-14T13:26:59Z
last-modified: 2015-11-30T11:04:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]