| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.108.182 (lg) / ec2-18-207-108-182.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:6cb6::12cf:6cb6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JLCOM AS199485

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199485
as-name:    JLCOM
org:      ORG-JS194-RIPE
import:     from AS43100 accept ANY
import:     from AS16073 accept ANY
import:     from AS8487 accept ANY
export:     to AS43100 announce AS199485
export:     to AS16073 announce AS199485
export:     to AS8487 announce AS199485
admin-c:    JAGN-RIPE
tech-c:     JAGN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     JAGUAR-MNT
created:    2013-01-07T08:46:29Z
last-modified: 2020-09-04T07:27:56Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PEVP2-RIPE

organisation:  ORG-JS194-RIPE
org-name:    JL SYSTEMS SAS
org-type:    OTHER
address:    2, allee de l'Electronique
address:    42000 Saint-Etienne
address:    FR
mnt-ref:    JAGUAR-MNT
mnt-by:     JAGUAR-MNT
created:    2020-09-03T15:47:37Z
last-modified: 2020-09-04T07:27:10Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    JA6199-RIPE

role:      Jaguar-Network
address:    71, avenue Andre Roussin
address:    CS 90530
address:    13321 Marseille Cedex 16
address:    France
phone:     +33 4 88 00 65 10
fax-no:     +33 4 88 00 65 25
admin-c:    LFML-RIPE
tech-c:     LFML-RIPE
nic-hdl:    JAGN-RIPE
mnt-by:     JAGUAR-MNT
created:    2005-01-14T13:43:04Z
last-modified: 2020-09-04T07:08:39Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@as30781.net
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]