| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VULTUS-AS AS199416

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199416
as-name:    VULTUS-AS
descr:     ul. Wieniawskiego 15
descr:     Pleszew 63-300
org:      ORG-VULT1-RIPE
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS199416
import:     from AS49895 accept ANY
export:     to AS49895 announce AS199416
admin-c:    MACI2-RIPE
tech-c:     MACI2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DCENTER-MNT
mnt-by:     CYBERLANPL-MNT
created:    2013-01-28T14:50:02Z
last-modified: 2018-09-04T11:18:13Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-dszo13-RIPE

organisation:  ORG-VULT1-RIPE
org-name:    Maciej Szoll
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    63-300 Pleszew, Wieniawskiego 15, Poland
abuse-c:    AR25043-RIPE
mnt-ref:    CYBERLANPL-MNT
mnt-by:     CYBERLANPL-MNT
created:    2012-06-28T13:02:55Z
last-modified: 2022-12-01T16:58:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Maciej Szoll
address:    63-300 Pleszew, Wieniawskiego 15, Poland
phone:     +48627420441
nic-hdl:    MACI2-RIPE
mnt-by:     CYBERLANPL-MNT
created:    2012-06-28T13:00:32Z
last-modified: 2012-06-28T13:00:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]