| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OSLAVANY-NET-AS AS199405

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199405
as-name:    OSLAVANY-NET-AS
org:      ORG-OA522-RIPE
import:     from AS29208 accept ANY
import:     from AS6706 accept ANY
import:     from AS35236 accept ANY
import:     from AS47200 accept ANY
export:     to AS29208 announce AS199405
export:     to AS6706 announce AS199405
export:     to AS35236 announce AS199405
export:     to AS47200 announce AS199405
admin-c:    MC24560-RIPE
tech-c:     MC24560-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MC85189-MNT
created:    2013-02-01T15:01:49Z
last-modified: 2022-09-15T07:45:02Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OA522-RIPE
org-name:    Oslavany.NET, spolek
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Padochovska 31
address:    66412
address:    Oslavany
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420602608521
fax-no:     +420515532778
abuse-c:    AR14453-RIPE
mnt-ref:    MC85189-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MC85189-MNT
created:    2012-10-04T13:23:10Z
last-modified: 2021-11-24T11:57:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martin Cerny
address:    Na Vyhlidce 5
address:    Oslavany
address:    664 12
address:    Czech Republic
phone:     +420602608521
nic-hdl:    MC24560-RIPE
mnt-by:     MC85189-MNT
created:    2012-10-04T14:38:07Z
last-modified: 2012-10-04T14:38:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]