| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LASERINTERNATIONAL AS199398

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199398
as-name:    LASERINTERNATIONAL
org:      ORG-Ld10-RIPE
import:     from AS6700 accept ANY
import:     from AS8400 accept ANY
export:     to AS6700 announce AS199398
export:     to AS8400 announce AS199398
admin-c:    MJ6133-RIPE
tech-c:     MJ6133-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS6700-MNT
created:    2013-02-06T10:37:38Z
last-modified: 2018-09-04T11:18:22Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-YN2-RIPE

organisation:  ORG-Ld10-RIPE
org-name:    LASER-INTERNATIONAL d.o.o.
remarks:    *** Please send spam and abuse notifications only to laser@lasernet.rs ***
org-type:    OTHER
address:    1. maja 70 Novi Pazar
abuse-c:    AR24068-RIPE
mnt-ref:    AS6700-MNT
mnt-by:     AS6700-MNT
created:    2010-04-21T06:28:34Z
last-modified: 2019-02-18T14:29:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Milan Jovanovic
address:    Laser-International d.o.o., Novi Pazar, Serbia
phone:     +381 20 331 331
nic-hdl:    MJ6133-RIPE
mnt-by:     AS6700-MNT
created:    2012-12-05T13:10:45Z
last-modified: 2012-12-05T13:10:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]