| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  XGlobe-199391 AS199391

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199391
as-name:    XGlobe-199391
remarks:    XGlobe's main ASN
org:      ORG-XOL1-RIPE
import:     from AS29838 accept AS29838
import:     from AS3356 accept AS3356
import:     from AS47973 accept AS47973
export:     to AS29838 announce AS199391
export:     to AS3356 announce AS199391
import:     from AS15830 accept AS15830
export:     to AS15830 announce AS199391
import:     from AS12400 accept AS12400
export:     to AS12400 announce AS199391
import:     from AS12849 accept AS12849
export:     to AS12849 announce AS199391
export:     to AS47973 announce AS199391
import:     from AS50463 accept AS50463
export:     to AS50463 announce AS199391
import:     from AS13335 accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS199391
import:     from AS209242 accept AS209242
export:     to AS209242 announce AS199391
admin-c:    OFIR1-RIPE
tech-c:     RL12713-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     xglobe
created:    2013-02-08T10:45:30Z
last-modified: 2023-08-13T11:12:42Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-XOL1-RIPE
org-name:    Xglobe Online LTD
country:    IL
org-type:    LIR
address:    Harokmim 26
address:    5885849
address:    Holon
address:    ISRAEL
phone:     +97236868683
fax-no:     +97236868687
abuse-c:    abs91-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    xglobe
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     xglobe
created:    2013-01-03T15:45:41Z
last-modified: 2020-12-16T12:18:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ofir Zvik
address:    Harokmim 26
address:    Holon, IL
phone:     +97236868689
nic-hdl:    OFIR1-RIPE
mnt-by:     xglobe
created:    2013-01-14T12:37:16Z
last-modified: 2018-06-19T12:17:20Z
source:     RIPE

person:     Ronen Linkov
address:    Harokmim 26
address:    Holon, IL
phone:     +972546982226
nic-hdl:    RL12713-RIPE
mnt-by:     xglobe
created:    2018-06-12T08:58:39Z
last-modified: 2018-06-19T12:18:50Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]