| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DATAMAX-AS AS199381

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199381
as-name:    DATAMAX-AS
org:      ORG-DAC3-RIPE
import:     from AS51175 action pref=300; accept ANY
import:     from AS25584 action pref=300; accept ANY
export:     to AS51175 announce AS199381
export:     to AS25584 announce AS199381
export:     to AS51175 announce AS-DATAMAX-TRANSIT
export:     to AS25584 announce AS-DATAMAX-TRANSIT
admin-c:    AC16728-RIPE
tech-c:     AC16728-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2013-02-15T16:22:24Z
last-modified: 2018-12-06T08:15:13Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE

organisation:  ORG-DAC3-RIPE
org-name:    DATAMAX Artur Cebula
org-type:    OTHER
address:    ul. Olimpijczykow 8
address:    46-053 Chrzastowice
abuse-c:    ACRO20877-RIPE
mnt-ref:    ART-COM-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2011-01-24T11:37:53Z
last-modified: 2018-12-06T14:29:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artur Cebula
address:    ul. Olimpijczykow 8
address:    46-053 Chrzastowice
mnt-by:     ART-COM-MNT
phone:     +48669516111
nic-hdl:    AC16728-RIPE
created:    2011-01-24T11:41:36Z
last-modified: 2018-12-06T08:03:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]