| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RAX-AS AS199364

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199364
as-name:    RAX-AS
org:      ORG-RE19-RIPE
import:     from AS15669 accept ANY
export:     to AS41313 announce AS-RAX
export:     to AS15669 announce AS199364
import:     from AS41313 accept ANY
export:     to AS41313 announce AS199364
import:     from AS44553 accept ANY
export:     to AS44553 announce AS199364
import:     from AS31287 accept ANY
export:     to AS31287 announce AS199364
admin-c:    DA4950-RIPE
tech-c:     DA4950-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MA-RAX
mnt-by:     MA-RAX
created:    2013-02-22T12:11:10Z
last-modified: 2017-11-15T12:27:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RE19-RIPE
org-name:    RAX.BG EOOD
country:    BG
org-type:    LIR
address:    18 Atanas Uzunov Str
address:    1505
address:    Sofia
address:    BULGARIA
phone:     +35970045888
fax-no:     +35932392082
admin-c:    MA14561-RIPE
admin-c:    DS19065-RIPE
tech-c:     MA14561-RIPE
tech-c:     DS19065-RIPE
abuse-c:    RAH32-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DS-RAX
mnt-ref:    DS-RAX
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DS-RAX
created:    2013-06-25T11:32:16Z
last-modified: 2020-12-16T12:42:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dimitar Avramov
address:    Atanas Uzunov 18
address:    Sofia, Bulgaria
phone:     +3592 4891072
nic-hdl:    DA4950-RIPE
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2013-02-21T09:05:44Z
last-modified: 2013-02-21T09:05:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]