| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KBB-AS AS199346

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199346
as-name:    KBB-AS
org:      ORG-KBL4-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS43760 accept AS-SET-INEX-RS
import:     from AS112 accept AS112
export:     to AS174 announce AS-KERRYBB
export:     to AS6939 announce AS-KERRYBB
export:     to AS43760 announce AS-KERRYBB
export:     to AS112 announce AS-KERRYBB
admin-c:    PD6855-RIPE
tech-c:     PD6855-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PD30151-MNT
created:    2013-03-01T15:29:26Z
last-modified: 2019-05-03T08:24:32Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KBL4-RIPE
org-name:    Kerry Broadband Ltd
country:    IE
org-type:    LIR
address:    Ballygarron
address:    Spa
address:    Tralee,Co.Kerry
address:    IRELAND
phone:     +353667136657
fax-no:     +353667136657
abuse-c:    AR15527-RIPE
admin-c:    STDB323-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PD30151-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PD30151-MNT
remarks:    Please send notifications of abuse to
remarks:    abuse@kerrybroadband.ie
created:    2012-07-11T13:05:45Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Paul Dolan
address:    The Spa
address:    Tralee, Kerry
address:    Ireland
phone:     +353667136657
nic-hdl:    PD6855-RIPE
mnt-by:     PD30151-MNT
created:    2012-07-20T10:03:25Z
last-modified: 2018-02-12T11:39:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]