| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LTH-AS AS199256

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199256
as-name:    LTH-AS
org:      ORG-LTHL1-RIPE
import:     from AS2110 accept ANY
export:     to AS2110 announce AS-HOSTIRELAND
import:     from AS30900 accept AS30900
export:     to AS30900 announce AS-HOSTIRELAND
import:     from AS31122 accept AS31122
export:     to AS31122 announce AS-HOSTIRELAND
import:     from AS61194 accept AS61194
export:     to AS61194 announce AS-HOSTIRELAND
import:     from AS15806 accept AS15806
export:     to AS15806 announce AS-HOSTIRELAND
import:     from AS61337 accept AS61337
export:     to AS61337 announce AS-HOSTIRELAND
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS-HOSTIRELAND
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-HOSTIRELAND
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-HOSTIRELAND
admin-c:    HIIN1-RIPE
tech-c:     HIIN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-LT
created:    2012-10-09T09:54:31Z
last-modified: 2022-08-17T18:44:56Z
source:     RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-HOSTIRELAND

organisation:  ORG-LTHL1-RIPE
org-name:    Leeson Telecom Holdings Ltd
country:    IE
org-type:    LIR
address:    6-9 Trinity Street
address:    Dublin
address:    2
address:    IRELAND
phone:     +35318219350
fax-no:     +35316708225
admin-c:    HIIN1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-LT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-LT
abuse-c:    CK3236-RIPE
created:    2012-06-21T08:55:57Z
last-modified: 2022-08-17T19:08:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Host Ireland IP Network Operations
address:    6-9 Trinity Street, Dublin 2
nic-hdl:    HIIN1-RIPE
mnt-by:     MNT-LT
created:    2022-08-17T18:43:29Z
last-modified: 2022-09-07T20:17:53Z
source:     RIPE # Filtered
org:      ORG-LTHL1-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]