| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.147.7 (lg) / ec2-34-239-147-7.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:9307::22ef:9307 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KOMPUTEROWE-STUDIO-GRAFIKI AS199234

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199234
as-name:    KOMPUTEROWE-STUDIO-GRAFIKI
org:      ORG-KA312-RIPE
import:     from AS35745 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35745 announce AS199234
export:     to AS5617 announce AS199234
admin-c:    WL1215-RIPE
tech-c:     WL1215-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PROVECTOR-MNT
created:    2012-09-25T13:02:26Z
last-modified: 2018-09-04T11:16:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KPMD2-RIPE

organisation:  ORG-KA312-RIPE
org-name:    Komputerowe Studio Grafiki, Wojciech Lis
org-type:    OTHER
address:    ul. Chrobrego 11e/1
abuse-c:    AC32452-RIPE
mnt-ref:    PROVECTOR-MNT
mnt-by:     PROVECTOR-MNT
created:    2012-09-11T11:07:57Z
last-modified: 2016-05-13T10:43:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wojciech Lis
address:    Komputerowe Studio Grafiki
address:    ul. Chrobrego 11e/1
address:    66-440 Skwierzyna
phone:     +48 95 7176113
nic-hdl:    WL1215-RIPE
mnt-by:     PROVECTOR-MNT
created:    2012-09-11T11:03:27Z
last-modified: 2012-09-11T11:03:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]