| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.168.16 (lg) / ec2-44-200-168-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a810::2cc8:a810 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Claster-AS AS199146

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199146
as-name:    Claster-AS
org:      ORG-OC39-RIPE
import:     from AS6858 accept ANY
import:     from AS25408 accept ANY
export:     to AS6858 announce AS199146
export:     to AS25408 announce AS199146
default:    to as25408
admin-c:    ZA111-RIPE
tech-c:     ZA111-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WESTCALLSPB-MNT-RIPE
created:    2012-08-22T14:52:01Z
last-modified: 2018-09-04T11:15:16Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-WCSP1-RIPE

organisation:  ORG-OC39-RIPE
org-name:    OOO Claster
country:    RU
org-type:    other
address:    SPb, Russia
abuse-c:    AR30013-RIPE
mnt-ref:    WESTCALLSPB-MNT-RIPE
mnt-by:     WESTCALLSPB-MNT-RIPE
created:    2012-08-21T06:47:35Z
last-modified: 2022-12-01T16:40:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zubov Alexey
address:    3 Galernyi lane.
address:    199226, St.Petersburg
address:    Russia
phone:     +7 812 325 1751
fax-no:     +7 812 352 0809
nic-hdl:    ZA111-RIPE
mnt-by:     WESTCALLSPB-MNT-RIPE
created:    2002-06-05T12:38:40Z
last-modified: 2010-12-21T13:48:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]