| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.247.184 (lg) / ec2-44-192-247-184.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:f7b8::2cc0:f7b8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BKHLYNOV AS199080

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199080
as-name:    BKHLYNOV
org:      ORG-JCB2-RIPE
import:     from AS12389 accept ANY
import:     from AS8359 accept ANY
import:     from AS9049 accept ANY
export:     to AS8359 announce AS199080
export:     to AS12389 announce AS199080
export:     to AS9049 announce AS199080
admin-c:    KAS173-RIPE
admin-c:    KR927-RIPE
tech-c:     KAS173-RIPE
tech-c:     KR927-RIPE
tech-c:     ANS151-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BKHL-MNT
mnt-by:     ROSTELECOM-MNT
created:    2012-08-07T14:08:35Z
last-modified: 2022-12-16T05:17:30Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-JR8-RIPE

organisation:  ORG-JCB2-RIPE
org-name:    JSC COMMERCIAL BANK "KHLYNOV"
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    40 Uritskogo st., Kirov, Russia, 610002
phone:     +78332252777
abuse-c:    AR30933-RIPE
mnt-ref:    BKHL-MNT
mnt-by:     BKHL-MNT
mnt-by:     ROSTELECOM-MNT
created:    2012-07-23T11:33:27Z
last-modified: 2022-12-01T16:32:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrew N. Shipitsyn
address:    40 Uritskogo st., Kirov, Russia, 610002
phone:     +78332252777
nic-hdl:    ANS151-RIPE
mnt-by:     BKHL-MNT
created:    2021-04-16T05:30:58Z
last-modified: 2021-04-16T05:30:58Z
source:     RIPE

person:     Konstantin A. Schekotoff
address:    40 Uritskogo st., Kirov, Russia, 610002
phone:     +78332252777
nic-hdl:    KAS173-RIPE
mnt-by:     BKHL-MNT
created:    2021-04-16T05:19:38Z
last-modified: 2021-04-16T05:19:38Z
source:     RIPE

person:     Konstantin Rychkov
address:    40, Uritskogo str, 610002, Kirov
address:    Russian Federation
phone:     +78332252777
nic-hdl:    KR927-RIPE
mnt-by:     MNT-INSYS
mnt-by:     BKHL-MNT
created:    2007-06-08T08:00:08Z
last-modified: 2021-12-02T08:29:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]