| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS_SIONDEV AS199077

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199077
as-name:    AS_SIONDEV
org:      ORG-SA5071-RIPE
sponsoring-org: ORG-AS976-RIPE
import:     from as5398 accept ANY
export:     to as5398 announce AS199077
import:     from as9002 accept ANY
export:     to as9002 announce AS199077
admin-c:    AAD128-RIPE
tech-c:     AN32937-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-ch-as5398-1-MNT
created:    2023-06-13T09:13:31Z
last-modified: 2023-06-13T09:13:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA5071-RIPE
org-name:    SIONDEV AG
country:    CH
org-type:    OTHER
address:    Chamerstrasse 176
address:    CH-6300 ZUG
abuse-c:    ACRO52762-RIPE
mnt-ref:    lir-ch-as5398-1-MNT
mnt-by:     lir-ch-as5398-1-MNT
created:    2023-05-10T11:37:48Z
last-modified: 2023-11-21T20:06:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AS5398 Admin Dept
address:    SWITZERLAND
address:    Lugano
address:    6900
address:    Via G.B. Pioda 12
phone:     +41580582319
nic-hdl:    AAD128-RIPE
mnt-by:     lir-ch-as5398-1-MNT
created:    2022-06-09T12:31:35Z
last-modified: 2022-06-09T12:31:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AS5398 NOC
address:    SWITZERLAND
address:    Lugano
address:    6900
address:    Via G.B. Pioda 12
phone:     +41580582319
nic-hdl:    AN32937-RIPE
mnt-by:     lir-ch-as5398-1-MNT
created:    2022-06-09T12:31:35Z
last-modified: 2022-06-09T12:31:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]