| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.228.194.177 (lg) / ec2-34-228-194-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e4:c2b1::22e4:c2b1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CKR-AS AS199072

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199072
as-name:    CKR-AS
org:      ORG-KRJ1-RIPE
import:     from AS20764 accept ANY
import:     from AS24739 accept ANY
import:     from AS51178 accept ANY
export:     to AS20764 announce AS199072
export:     to AS24739 announce AS199072
export:     to AS51178 announce AS199072
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51178 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51178 announce AS199072
admin-c:    DF4565-RIPE
tech-c:     RK6212-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SEVEREN-MNT
mnt-by:     CKR-MNT
mnt-by:     OPTICAL-NET-MNT
created:    2012-08-06T12:08:13Z
last-modified: 2018-09-04T11:14:40Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SL18-RIPE

organisation:  ORG-KRJ1-RIPE
org-name:    "Center of Computor Research" JSC
org-type:    OTHER
address:    Instrumentalnaya str., h.3, Lit.X
address:    197376, Saint-Petersburg, Russia
phone:     +7 812 740-7873
fax-no:     +7 812 740-7890
abuse-c:    KA5847-RIPE
admin-c:    DF4565-RIPE
tech-c:     RK6212-RIPE
mnt-ref:    SEVEREN-MNT
mnt-by:     SEVEREN-MNT
mnt-by:     CKR-MNT
created:    2012-06-25T11:41:28Z
last-modified: 2018-08-15T12:13:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Denis Fedorov
address:    Instrumentalnaya str., h.3, Lit.X
address:    197376, Saint-Petersburg, Russia
phone:     +7 812 740-7873
nic-hdl:    DF4565-RIPE
mnt-by:     SEVEREN-MNT
mnt-by:     CKR-MNT
created:    2012-06-25T11:38:33Z
last-modified: 2018-08-15T12:14:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roman Korobov
address:    Instrumentalnaya str., h.3, Lit.X
address:    197376, Saint-Petersburg, Russia
phone:     +7 812 740-7873
nic-hdl:    RK6212-RIPE
mnt-by:     SEVEREN-MNT
mnt-by:     CKR-MNT
created:    2012-06-25T11:38:33Z
last-modified: 2018-08-15T12:14:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]