| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JETNET AS199046

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199046
as-name:    JETNET
org:      ORG-UfCa1-RIPE
import:     from AS12975 accept ANY
import:     from AS57704 accept ANY
import:     from AS1680 accept ANY
export:     to AS12975 announce AS199046
export:     to AS57704 announce ANY
export:     to AS1680 announce ANY
admin-c:    AR13776-RIPE
tech-c:     AR13776-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WN54357-MNT
mnt-by:     LIR-ADMIN-MNT
created:    2012-07-26T09:46:09Z
last-modified: 2021-04-19T05:54:21Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-UfCa1-RIPE
org-name:    JetNet for Information Technology and Telecommunications Limited Liability Company
country:    PS
org-type:    LIR
address:    Ansar Mushtaha 6 tower Ground Floor
address:    00972
address:    Gaza
address:    PALESTINE, STATE OF
phone:     +972599601602
fax-no:     +972599601602
abuse-c:    AR13776-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LIR-ADMIN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LIR-ADMIN-MNT
created:    2012-06-20T08:22:14Z
last-modified: 2020-12-16T12:25:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse-C Role
nic-hdl:    AR13776-RIPE
abuse-mailbox: ripe@jetnet.ps
mnt-by:     LIR-ADMIN-MNT
address:    JETNET for Communication and Information Technology Ltd.
address:    Ansar Square
address:    Gaza
address:    PS
created:    2013-11-19T14:21:26Z
last-modified: 2016-07-18T12:04:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]