| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  World-Registry-of-Internet-Domains-AS AS199029

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199029
as-name:    World-Registry-of-Internet-Domains-AS
org:      ORG-WRoI1-RIPE
import:     from AS5538 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2588 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5538 announce AS199029
export:     to AS2588 announce AS199029
admin-c:    AB24565-RIPE
tech-c:     AB24565-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SERTEX-MNT
created:    2012-07-19T06:51:14Z
last-modified: 2020-10-07T07:35:32Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SS949-RIPE

organisation:  ORG-WRoI1-RIPE
org-name:    World Registry of Internet Domains LTD
org-type:    OTHER
address:    Valentina Pikula aleja 14-20, Riga, Latvia
abuse-c:    AR24166-RIPE
mnt-ref:    WRoID-MNT
mnt-by:     WRoID-MNT
created:    2011-03-16T16:52:33Z
last-modified: 2019-10-31T23:28:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anatoly Bondarev
address:    Parades street 34-20, Riga, Latvia, LV-1016
phone:     +371 66100390
fax-no:     +371 66100350
nic-hdl:    AB24565-RIPE
mnt-by:     WRoID-MNT
created:    2012-05-28T08:29:10Z
last-modified: 2012-05-28T08:29:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]