| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.248 (lg) / ec2-44-192-38-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:26f8::2cc0:26f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AQUILENET AS198985

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198985
as-name:    AQUILENET
descr:     AQUILENET
org:      ORG-AA1915-RIPE
remarks:
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    Public Peering Locations
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    We will be happy to peer at the following locations:
remarks:
remarks:    FranceIX Toulouse:
remarks:    - IPv4: 91.213.236.26
remarks:    - IPv6: 2001:7f8:54:7::26
remarks:
remarks:    Max Prefix (IPv4 and IPv6): 20
remarks:
remarks:    Peering mail: admin@aquilenet.fr
remarks:    PeeringDB : https://as198985.peeringdb.com/
remarks:
remarks:    # Cogent Communications
import:     from AS174 accept any
export:     to AS174 announce AS-AQUILENET
remarks:    # Hurricane Electric LLC
import:     from AS6939 accept any
export:     to AS6939 announce AS-AQUILENET
remarks:    # Syntis SARL
import:     from AS39506 accept any
export:     to AS39506 announce AS-AQUILENET
remarks:    # France-IX Paris
import:     from AS51706 accept AS51706:AS-MEMBERS
export:     to AS51706 announce AS-AQUILENET
remarks:    # France-IX Toulouse
import:     from AS47184 accept AS47184:AS-MEMBERS
export:     to AS47184 announce AS-AQUILENET
remarks:    # TETANEUTRAL-NET
import:     from AS197422 accept AS-TETANEUTRAL-NET
export:     to AS197422 announce AS-AQUILENET
remarks:    # GIRONDIX
import:     from AS62118 accept AS-GIRONDIX
export:     to AS62118 announce AS-AQUILENET
remarks:    # dam64
import:     from AS207910 accept AS-DAM64
export:     to AS207910 announce AS-AQUILENET
remarks:    # MilkyWan
import:     from AS2027 accept AS-MILKYWAN
export:     to AS2027 announce AS-AQUILENET
remarks:    # CloudFlare
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-AQUILENET
admin-c:    AC35116-RIPE
tech-c:     AC35116-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     fr-aquilenet-1-mnt
created:    2012-07-06T12:10:40Z
last-modified: 2022-08-03T12:44:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AA1915-RIPE
org-name:    AQUILENET
country:    FR
org-type:    LIR
address:    20 rue Tourat
address:    33000
address:    Bordeaux
address:    FRANCE
phone:     +33535548253
admin-c:    AC35116-RIPE
tech-c:     AC35116-RIPE
abuse-c:    AC35116-RIPE
mnt-ref:    fr-aquilenet-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     fr-aquilenet-1-mnt
created:    2017-11-21T10:41:32Z
last-modified: 2020-12-16T13:43:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Aquilenet Contact
address:    20 rue Tourat
address:    33000 Bordeaux
address:    France
nic-hdl:    AC35116-RIPE
mnt-by:     fr-aquilenet-1-mnt
created:    2017-11-27T00:12:09Z
last-modified: 2020-09-22T13:37:35Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@aquilenet.fr
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]