| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MATSAT-AS AS198975

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198975
as-name:    MATSAT-AS
org:      ORG-MAT2-RIPE
import:     from AS42673 accept ANY
import:     from AS29535 accept ANY
export:     to AS42673 announce AS198975
export:     to AS29535 announce AS198975
admin-c:    TO914-RIPE
tech-c:     TO914-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INETGROUP-MNT
created:    2012-07-05T07:28:32Z
last-modified: 2021-06-28T13:42:22Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-GSZO38-RIPE

organisation:  ORG-MAT2-RIPE
org-name:    Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "MAT-SAT" telecom Tomasz Olech
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Konstantego Danielewicza 2, 37-100 Lancut
abuse-c:    AR22813-RIPE
mnt-ref:    INETGROUP-MNT
mnt-by:     INETGROUP-MNT
created:    2012-06-25T12:09:02Z
last-modified: 2022-12-01T16:36:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Olech
address:    P.P.H.U MAT-SAT Telecom Tomasz Olech
address:    ul. Danielewicza 2
address:    37-100 Lancut
address:    POLAND
phone:     +48 500 018487
nic-hdl:    TO914-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2009-05-28T09:42:52Z
last-modified: 2009-05-28T10:05:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]