| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VS-AS AS198949

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198949
as-name:    VS-AS
org:      ORG-SL563-RIPE
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS25003 accept ANY
import:     from AS6461 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS48851 accept ANY
import:     from AS6619 accept any
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS213232 accept ANY
import:     from AS22822 accept ANY
import:     from AS17983 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS198949:AS-SD
export:     to AS2914 announce AS198949:AS-SD
import:     from AS58453 accept ANY
export:     to AS6461 announce AS198949:AS-SD
export:     to AS3257 announce AS198949:AS-SD
export:     to AS174 announce AS198949:AS-SD
export:     to AS2822 announce AS198949:AS-SD
export:     to AS58453 announce AS198949:AS-SD
export:     to AS25003 announce AS198949
export:     to AS9116 announce AS198949
export:     to AS12400 announce AS198949
export:     to AS12849 announce AS198949
export:     to AS12400 announce AS198949:AS-SD
import:     from AS9116 accept ANY
import:     from AS12400 accept ANY
export:     to AS9116 announce AS198949:AS-SD
admin-c:    AN30241-RIPE
tech-c:     AN30241-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-VALUESOLUTIONS
mnt-by:     QOS-ISP-MNT
created:    2012-06-28T14:59:40Z
last-modified: 2021-09-23T15:32:13Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SL563-RIPE
org-name:    DC PROTECTION LTD
country:    IL
org-type:    LIR
address:    24 Raoul Wallenberg St
address:    69719
address:    Tel Aviv
address:    ISRAEL
phone:     +97237659849
admin-c:    RN7519-RIPE
tech-c:     AN30241-RIPE
abuse-c:    AR34936-RIPE
mnt-ref:    MNT-VALUESOLUTIONS
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-VALUESOLUTIONS
created:    2016-01-12T08:04:57Z
last-modified: 2022-03-31T07:16:55Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +97237659937

role:      AS198949 Network engineering
address:    24 Raoul Wallenberg st, Tel Aviv, Israel 69719
admin-c:    TB9987-RIPE
tech-c:     TB9987-RIPE
nic-hdl:    AN30241-RIPE
mnt-by:     MNT-VALUESOLUTIONS
created:    2016-05-24T12:03:14Z
last-modified: 2019-07-18T07:12:39Z
source:     RIPE # Filtered


role:      AS198949 Network engineering
address:    24 Raoul Wallenberg st, Tel Aviv, Israel 69719
admin-c:    TB9987-RIPE
tech-c:     TB9987-RIPE
nic-hdl:    AN30241-RIPE
mnt-by:     MNT-VALUESOLUTIONS
created:    2016-05-24T12:03:14Z
last-modified: 2019-07-18T07:12:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomer Bronshtein
address:    24 Raul Wallenberg St. Ziv Towers, Building A, Ramat Hahayal,Tel Aviv, Israel
phone:     +97237659849
nic-hdl:    TB9987-RIPE
mnt-by:     TBron-MNT
created:    2019-07-18T07:09:56Z
last-modified: 2019-07-18T07:09:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]