| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.219.62 (lg) / ec2-3-233-219-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:db3e::3e9:db3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HARMONY-AS AS198907

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198907
as-name:    HARMONY-AS
org:      ORG-OH10-RIPE
import:     from AS24739 accept ANY
import:     from AS25408 accept ANY
export:     to AS24739 announce AS198907
export:     to AS25408 announce AS198907
admin-c:    ZA111-RIPE
tech-c:     ZA111-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WESTCALLSPB-MNT-RIPE
created:    2012-06-18T14:57:29Z
last-modified: 2020-03-05T09:21:06Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-WCSP1-RIPE

organisation:  ORG-OH10-RIPE
org-name:    OOO Harmony
org-type:    other
address:    12, Mebelnay, SPb,Russia
abuse-c:    AR29996-RIPE
mnt-ref:    WESTCALLSPB-MNT-RIPE
mnt-ref:    SEVEREN-MNT
mnt-by:     WESTCALLSPB-MNT-RIPE
created:    2012-06-14T05:39:53Z
last-modified: 2017-12-20T13:10:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zubov Alexey
address:    3 Galernyi lane.
address:    199226, St.Petersburg
address:    Russia
phone:     +7 812 325 1751
fax-no:     +7 812 352 0809
nic-hdl:    ZA111-RIPE
mnt-by:     WESTCALLSPB-MNT-RIPE
created:    2002-06-05T12:38:40Z
last-modified: 2010-12-21T13:48:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]